รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านแบหอ

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้
    ด.ญ.ซูนิสา  ดาจริง ,  ด.ญ.อาอีดะห์  ดอเลาะ,  ด.ญ.อาอีเส๊าะ  อาเราะยามู  ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านแบหอ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้  ระดับชั้น ป.๔ - ๖  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  ( เหรียญทอง  อันดับ ๓ )  ในวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ณ  โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา   ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๑  จ.ชุมพร   โดยการฝึกซ้อมและสอนโดย  คุณครูอัมพร  ฉัตรชูตระกูล  ในความดูแลของนายไพบูลย์  ดำสมุทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบหอ  ทางโรงเรียนขอขอบคุณครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมดูแลนักเรียนในการเดินทางไปแข่งขันจนได้รับรางวัลและขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี  ฟารีดาร์  อาลีมามะ/ภาพ  จิราวรรณ  หิรัญวงศ์/ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-12-2554
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านแบหอ
  1 2 page 1 / 2
 รักการอ่าน ๕๕[19-07-2554]
 กีฬาสีสัมพันธ์[19-07-2554]
 กีฬาสัมพันธ์[18-07-2554]
 กีฬา ยะลา 1 เกมส์[05-07-2554]
 ประชุมแบ่งสายกีฬาเขตพื้นที่[01-07-2554]
 ร่วมแข่งกีฬาฟุตซอล"ลือมุ"8คัพ ครั้งที่2[01-07-2554]
 จัดแข่งนกกรงหัวจุกเพื่อการกุศล[18-05-2554]
 ฝึกอบรมคณะกรรมการเลือกตั้ง อบต.ห้วยกระทิง[18-05-2554]
 งานแต่งศิกษ์เก่า[18-05-2554]
 เปิดภาคเรียนที่๑/แจกอุปกรณ์การเรียน[17-05-2554]
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ[15-02-2554]
 งานชุมนุมลูกเสือกลุ่มกรงปินัง[15-02-2554]
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ[02-02-2554]
 การแข่งขันแกะสลักผลไม้[02-02-2554]
 วันเด็กแห่งชาติ ปี๕๕[15-01-2554]
 โครงการอาซูรอสัมพันธ์[15-12-2554]
 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้[10-12-2554]
 งานมหกรรมวิชาการ[20-09-2554]
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ / รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด[07-07-2554]
 รณรงค์เลือกตั้ง ๓ ก.ค.๕๔[02-07-2554]

หน้าแรก