รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านกูวา

ประเมินครูดีเด่น เพชรเสมา
    

โรงเรียนบ้านกูวา รับการประเมินครูดีเด่น ตามโครงการเพชรเสมาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา โดยครูอัมรัน เจ๊ะแต ครูโรงเรียนบ้านกูวา ผู้รับการประเมินเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีคณะกรรมการจาก สพป.ยล.๑ เป็นผู้ประเมิน มีการนำเสนอผลงงานตามแบบแผนบูรณาการอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในอนาคต

บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-12-2554
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านกูวา
  1 page 1 / 1
 โครงการลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด อำเภอกรงปินัง[25-06-2554]
 เมาลิดสัมพันธ์[21-02-2554]
 งานชุมนุมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนกรงปินัง[15-02-2554]
 การนิเทศน์เพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ[03-02-2554]
 กิจกรรมค่ายวิชาการ[24-01-2554]
 ชาวกูวาสานใจ สานสัมพันธ์วันอาซูรอ[19-01-2554]
 ประเมินครูดีเด่น เพชรเสมา[22-12-2554]
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11-08-2554]
 เมาลิดสัมพันธ์บ้านกูวา[03-03-2554]
 สอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT ) ปีการศึกษา 2553[24-02-2554]
 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ[14-01-2554]

หน้าแรก