รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านท่าสาป

โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา
       วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านท่าสาป ได้จัดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษาขึ้น ซึ่งพันเอกรุ่งโรจน์ ถุงเป้า เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  โดยมีนางวันเพ็ญ แซ่แต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสาป ให้การต้อนรับ
  ในการจัดโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆดังนี้
  ภาคเช้า เดินรณรงค์วัยรุ่น วัยใส ห่างไกลยาเสพติด  และการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โดยนางยูไวรียะห์ ยูนุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาป และจ.ส.อ.สุเทพ กล่ำเรือง จากสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ บรรยายให้ความรู้เรื่องมหันตภัยยาเสพติด นอกจากนั้นผู้ปกครองนักเรียนได้มาพูดถึงความรู้สึกที่มีบุคคลภายในครอบครัวติดสารเสพติด ภาคบ่าย เป็นการแบ่งฐานนักเรียนเป็น ๔ กลุ่ม โดยมีกิจกรรมประกวดเรียงความ  คัดลายมือ ประกวดคำขวัญ และจัดป้ายนิทรรศการ
  กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดหลากหลายชนิด ได้ทำงานกันเป็นทีม ร่วมกันนำผลงานที่ได้คัดสรรจากกลุ่มมาจัดทำป้ายนิทรรศการทำให้เกิดความภาคภูมิใจ การที่จะป้องกันยาเสพติดก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเช่นกัน "ชัยชนะเกิดจากการร่วมมือของคนในทีมฉันใด  ความปลอดภัยในชุมชนก็เกิดขึ้นได้จากความร่วมใจกันของทุกฝ่ายฉันนั้น"
                                                                              ณัฐธยาน์ ภาพ/ข่าว

บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-01-2555
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านท่าสาป
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 page 1 / 12
 การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการดำเนินงานตามนโยบายสพฐ.[22-10-2555]
 ต้อนรับดร.อดุลย์ พรมแสง [16-10-2555]
 รับมอบป้ายเด็กท่าสาป ไม่ทิ้งการแปรงฟัน[09-10-2555]
 ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ ๕[27-09-2555]
 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการกลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า[19-09-2555]
 มหกรรมกรีฑาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๕ [17-09-2555]
 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า[31-08-2555]
 เยี่ยมบุคลากรโรงเรียน[29-08-2555]
 อบรมการสร้างสื่อออนไลน์ด้วยโปรแกรม Webpage Maker[24-08-2555]
 กิจกรรมเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี ๕๕[17-08-2555]
 สพฐ.และคณะดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าสาป[17-08-2555]
 กิจกรรมเชิดชูบูชาแม่[10-08-2555]
 เยี่ยมชมการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา[08-08-2555]
 กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ[27-07-2555]
 ร่วมพิธีอัญเชิญกองทุนแม่ของแผ่นดิน[25-07-2555]
 โครงการปรับทัศนคติเรียนสายวิชาชีพให้แกนนำมัธยมศึกษา[25-07-2555]
 อบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม[24-07-2555]
 ทันตสุขภาพภายในโรงเรียน[23-07-2555]
 เยี่ยมบ้านนักเรียน[20-07-2555]
 มอบเงินอุดหนุนทุนการศึกษา[18-07-2555]

หน้าแรก