รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านตาโละ

อบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำสัปดาห์
       วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕  โรงเรียนบ้านตาโละจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุมโรงเรียน ในหัวข้อเรื่อง การเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาสุขอนามัยที่ดีของผู้เรียน  การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน นักเรียนมีความสนใจในเรื่องที่อบรมฯเป็นอย่างดี  การอบรมฯเป็นไปอย่างสนุกสนาน
                                                              สุภาภรณ์/ภาพ  ปิยธิดา/ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-02-2555
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านตาโละ
  1 2 3 page 1 / 3
 กรีฑากลุ่มสามพญา[04-09-2555]
 ครูสอนดี[31-07-2555]
 กีฬาสีภายใน[19-07-2555]
 การอบรมยกระดับคุณภาพบุคลากรกลุ่มโรงเรียนสามพญา[18-07-2555]
 อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด[26-06-2555]
 ร่วมงานเลี้ยงเข้าสุนัต(มาโซะยาวี)[20-06-2555]
 อบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำสัปดาห์[19-06-2555]
 กิจกรรมชุมนุม[13-06-2555]
 ร่วมงานแต่งศิษย์เก่า[30-05-2555]
 เลือกสภานักเรียนประจำปีการศึกษา๒๕๕๕[29-05-2555]
 ร่วมงานเลี้ยง[09-05-2555]
 ประชุมเตรียมพร้อม[08-05-2555]
 รำลึกคุรุชนชายแดนใต้ครั้งที่๔[27-03-2555]
 สอบภาคปฏิบัติการอ่านของนักเรียนชั้น ป.๓[09-03-2555]
 กิจกรรมบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔[29-02-2555]
 ร่วมงานเข้าสุนัต[29-02-2555]
 ตรวจเยี่ยมการสอบโอเน็ต[29-02-2555]
 อบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำสัปดาห์[25-02-2555]
 เมาลิดสัมพันธ์เทศบาลลำใหม่[20-02-2555]
 แสดงความยินดี[14-02-2555]

หน้าแรก