รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ศึกษาดูงาน ร.ร.บ้านโป่งแยงนอก อ.แม่ริม และพืชสวนโลก
    ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ศึกษาดูงานการสอน BBL ของโรงเรียนบ้านโป่งแยงนอก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. 55 ถึง 4 ก.พ. 55
อริสา/ภาพ-ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-02-2555
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 page 1 / 11
 งานวิชการโรงเรียนเครือขายอนุบาล 14 จังหัดภาคใต้[10-10-2555]
 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์[27-09-2555]
 แสดงงาน"ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ ๕"[27-09-2555]
 เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๕ [27-09-2555]
 รางวัลกีฬาวอลเลย์บอล ประจำปี 2555[21-09-2555]
 การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๙(ระดับประเทศ)[18-09-2555]
 ผลการแข่งขันกรีฑานักเรียน ยะลา ๑ เกมส์[18-09-2555]
 เกษียณอายุราชการ[13-09-2555]
 กิจกรรมกีฬา"ยะลาเกมส์"[11-09-2555]
 ร่วมกิจกรรมกีฬาเทศบาลนครยะลา[05-09-2555]
 เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด[05-09-2555]
 คนเก่ง...คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ[04-09-2555]
 คนเก่งของสาระการเรียนรู้สังคมฯ[24-08-2555]
 การแข่งขันทักษะวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์[22-08-2555]
 ค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2555[21-08-2555]
 ติดตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย[17-08-2555]
 นักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2554[14-08-2555]
 12 สิงหา ของทุกปี[14-08-2555]
 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕[10-08-2555]
 ๑๒ สิงหาคม มหาราชินี[10-08-2555]

หน้าแรก