รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนวัดรังสิตาวาส

กิจกรรมรอบกองไฟเข้าค่ายลูกเสือร.ร.วัดรังฯ2555
    

                 เมื่อค่ำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 จัดกิจกรรมรอบกองไฟ โดยมีกิจกรรม อาทิ การแสดงซูลู...แซมบาลู (จุดไฟเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ) การแสดงชุดระบำชาวไพร กิจกรรมนันทนาการ รำวงกระชับสัมพันธไมตรี การแสดงโชว์จากตัวแทนลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน

           กิจกรรมในครั้งนี้ได้ได้รับเกียรติจาก ผอ.ร.ร.บ้านนาเตย และ ผอ.ร.ร.บ้านโคกหญ้าคา ทหาร ตำรวจ ลูกเสือชาวบ้าน และชาวบ้านชุมชนรอบๆ บริเวณโรงเรียน มาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และร่วมงานเป็นอย่างดี ทาง ร.ร.วัดรังสิตาวาส ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

..................................................................

ภาพ-ข่าว :    ทีมงาน ร.ร. วัดรังสิตาวาส

บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-03-2555
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนวัดรังสิตาวาส
  1 2 page 1 / 2
 ประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดยะลา [23-09-2555]
 การประชุมครูวิชาการโรงเรียน[03-09-2555]
 โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ร.ร.วัดรังสิตาวาส[03-09-2555]
 คัดเลือกตัวแทนนักกีฬา-กีฑากลุ่มดงตาล[03-09-2555]
 การแข่งขันคัดเลือกนักกีฑาตัวแทนกลุ่มดงตาล[28-08-2555]
 ประชุมการดำเนินงานดำเนินงานโครงการตามกลยุทธ์ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2555[27-08-2555]
 กิจกรรมประกวดทักษะการเรียนรู้พุทธศาสนา[17-08-2555]
 ร.ร.วัดรังสิตาวาส รำลึกพระคุณแม่ 12 สิงหามหาราชินี [10-08-2555]
 วันภาษาไทยแห่งชาติ ร.ร.วัดรังสิตาวาส[06-08-2555]
 ร.ร.วัดรังสิตาวาสทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕[06-08-2555]
 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรม[29-07-2555]
 อบรมปฏิบัติมารยาทไทย[27-07-2555]
 กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ร.ร.วัดรังสิตาวาส 2555[13-07-2555]
 โรงเรียนวัดรังสิตาวาสส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬา"ยะลา 1 เกมส์"[11-07-2555]
 นำนักเรียนตอบปัญหาศาสนา[11-07-2555]
 ร่วมศพในชุมชน[11-07-2555]
 โครงการเปิดประตูสู่ชชุมชนกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์[11-07-2555]
 เลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนวัดรังสิตาวาส[28-06-2555]
 กิจกรรมวันไหว้ครู ร.ร.วัดรังสิตาวาส[28-06-2555]
 โรงเรียนวัดรังสิตาวาสจัดกิจกรรม"โครงการโรงเรียนปลอดสารเสพติด[26-06-2555]

หน้าแรก