รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านยุโป

การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา)
    

         วันที่ 26 มิถุนายน 2555 นางเบญจณี โลหะปณิธาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) พร้อมด้วยคุณครู บุคลากร นักเรียน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นตัวทำลายชาติ

 

 

อนันธนา/ภาพ/ข่าว

บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-06-2555
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านยุโป
  1 2 page 1 / 2
 ขอแสดงความยินดี[15-08-2555]
 ขอแสดงความยินดี[00-00-2555]
 การจัดกิจกรรมโครงการ "คาราวานเสริมสร้างเด็ก"[27-07-2555]
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ[27-07-2555]
 การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา)[26-06-2555]
 วันไหว้ครู โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา)[21-06-2555]
 รับการประเมินภายนอกรอบ ๓[16-03-2555]
 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา "๑ หมู่บ้าน ๑ ชุมชน ๘๐ ต้น ๘๐ พรรษา"[08-02-2555]
 การนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินรอบที่ ๓[31-01-2555]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน[27-01-2555]
 กิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๕๕[13-01-2555]
 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕[29-12-2555]
 ทัศนศึกษา...แหล่งเรียนรู้[26-12-2555]
 น้อมถวายพระพรชัยมงคล[06-12-2555]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน[06-12-2555]
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์[30-11-2555]
 ร่วมกิจกรรม วันวชิราวุธ ๒๕๕๔[29-11-2555]
 การประเมินการประกันคุณภาพภายใน[18-08-2555]
 กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ (วันแม่แห่งชาติ)[11-08-2555]
 กีฬา- กรีฑา ประจำปี 2554[28-07-2555]

หน้าแรก