รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านโฉลง

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
    เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านโฉลงได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และ เกิดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา นารีรัตน์ ภาพ/ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-06-2555
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านโฉลง
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
 การประเมินสถานศึกษาพอเพียง[09-10-2555]
 เกษียณอายุราชการ[04-10-2555]
 "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" ครั้งที่ ๕[29-09-2555]
 กิจกรรมประกวดการอ่านในโครงการชวนสร้าง ชวนสู่สุขภาวะ[25-09-2555]
 อบรมคุณธรรม จริยธรรม[25-09-2555]
 ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมสภานักเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรงปินัง[21-09-2555]
 "ยะลา ๑ เกมส์ "[21-09-2555]
 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง[21-09-2555]
 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนดี ศรีตำบล[18-09-2555]
 การจัดกิจกรรมวันอาเซียน[30-08-2555]
 รับทุนอุปกรณ์การเรียนและทุนอาหารกลางวัน[22-08-2555]
 มอบทุนการศึกษา[16-08-2555]
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๕[09-08-2555]
 กิจกรรมเข้าค่ายและอบรมสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดให้แก่นักเรียน[08-08-2555]
 สภ.กรงปินังให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด[08-08-2555]
 อบรมคุณธรรม จริยธรรม[31-07-2555]
 ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฉลง[27-07-2555]
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา[25-07-2555]
 รอมฎอนสัมพันธ์[25-07-2555]
 โครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองระดับปฐมวัย[18-07-2555]

หน้าแรก