รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านถ้ำศิลป์

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดสากล
    กิจกรรมวันต่อต้านสากล (26 - 27 มิถุนายน 2555)เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านถ้ำศิลป์ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสากลขึ้น เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำศิลป์อ่านสารของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย -จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับชนิด/พิษภัยของยาเสพติด -จัดการแข่งขันทางวิชาการ การเขียนเรียงความ คำขวัญ วาดภาพ เกี่ยวกับยาเสพติด และในช่วงบ่ายของวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ครูให้นักเรียนศึกษาพิษภัย/โทษของยาเสพติด ด้วย CD กิจกรรมวันที่ 27 มิถุนายน 2555 -จัดให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ในฐานต่าง ๆ มีดังนี้ -ฐานหนูน้อยนักวาด ฐานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และฐานระดมพลังสมอง ละอองตา : ภาพ / ครูจันทร์เพ็ญ : ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-06-2555
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านถ้ำศิลป์
  1 2 page 1 / 2
 กรีฑานักเรียน[18-09-2555]
 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ[23-08-2555]
 การให้ความรู้และวิธีการป้องกันรักษาโรคมือ เท้า ปาก จาก คณะทีมงาน จาก รพ.สต.หน้าถ้ำ[01-08-2555]
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕[31-07-2555]
 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ[27-07-2555]
 ตรวจสุขภาพและตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนระดับชั้น อ.1 -ป.6 โรงเรียนบ้านถ้ำศิลป์[09-07-2555]
 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดสากล[28-06-2555]
 การแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน ประจำปี 2555[11-06-2555]
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2555[28-05-2555]
 ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[22-05-2555]
 ประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ [22-05-2555]
 มอบของเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจแก่หน่วยทหารชุด มว.ปล.ที่ ๑ ร้อย ร.๕๐๑๒[04-04-2555]
 บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2554[22-03-2555]
 ลูกเสือ - เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ณ จังหวัดสตูล[22-03-2555]
 "สอบ NT ป.๓ โรงเรียนบ้านถ้ำศิลป์"[09-03-2555]
 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ[01-03-2555]
  ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET[28-02-2555]
 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา[10-02-2555]
 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา[10-02-2555]
 โครงการแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางและภาวะขาดสารไอโอดีนในเด็กวัยเรียนหญิง [06-02-2555]

หน้าแรก