รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านยะลา

ศึกษานอกสถานที่ "วัดถ้ำคูหาภิมุข "
    
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านยะลา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ณ วัดถ้ำคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำพ อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งวัดถ้ำคูหาภิมุข  เป็นวัดที่สำคัญและเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดยะลา เดิมวัดนี้ชื่อ วัดหน้าถ้ำ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดคูหาภิมุขในสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี
วัดคูหาภิมุข เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๐ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้นายเมือง บุตรพระยายะหริ่งมาเป็นพระยายะลา ให้มีราชทินนามว่า พระยาณรงค์ฤทธิ์ ศรีประเทศวิเศษวังษา มาตั้งที่ว่าราชการอยู่ที่บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป ริมแม่น้ำปัตตานี ซึ่งเป็นที่ อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำไร่นา ประกอบกับเจ้าเมืองยะลาคนนี้มีอัธยาศัยไมตรีดี ใจกว้างเป็นที่รักใคร่ นับถือทั้งของคนไทยมุสลิมและคนไทยพุทธ จึงได้มีราษฏรหัวเมืองใกล้เคียงชักชวนกันมาตั้งบ้านเรือน อยู่ด้วยกันมากในจำนวนนี้มีมามาจากเมืองยะหริ่ง ด้วยหลายสิบครัวเรือน โดยมีนายคง เพชรกล้า เป็นหัวหน้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านหน้าถ้ำ เมื่ออยู่นานเข้าก็เห็นความจำเป็นที่จะต้องสร้างวัดขี้น เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในหมู่บ้าน จึงได้ขออนุญาตต่อพระยายะลา และได้สร้างวัดขึ้นที่ริมเขาหน้าถ้ำที่มีพระนอนแห่งนี้ 
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จ พระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถได้เสด็จมาประทับแรมที่วัดนี้ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. ไว้ที่ผาหินใน บริเวณวัด
ภายในบริเวณวัดมีโบราณวัตถุที่สำคัญคือ พระพุทธไสยาสน์ ในถ้ำพระนอนอยู่ภายในบริเวณวัด และมีพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัย ซึ่งเป็นที่เก็บวัตถุโบราณที่ขุดค้นได้จากถ้ำต่างๆ บนภูเขาวัดถ้ำและภูเขากำปั่น ที่ควรแก่การศึกษาทางโบราณคดี คือ พระพิมพ์ดินดิบ สถูป เม็ดพระศก และอิฐฐานพระพุทธรูป
วัดคูหาภิมุข เป็นสถานที่สำคัญทางโบราณดีและประวัติศาสตร์ที่ควรแก่การศึกษาค้นคว้ายิ่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดยะลา อีกด้วย โอกาสนี้ ทางโรงเรียนบ้านยะลา ขอขอบคุณ คณะครู และมัคคุเทศก์น้อย จากโรงเรียนวัดหน้าถ้ำ(พุทธไสยานุสรณ์ ) และเจ้าหน้าที่ร้อยร.5031 ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนบ้านยะลาในครั้งนี้  ......อัสฮาร์/ภาพ/ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-07-2555
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านยะลา
  1 2 3 4 5 page 1 / 5
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ....ร่วมแจมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคใต้...[15-08-2555]
 กิจกรรมปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ"80พรรษา มหาราชินี"[15-08-2555]
 กิจจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์[09-08-2555]
 การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่๑ ตำบลยะลา[07-08-2555]
 การประชุมพบปะยามเช้า[07-08-2555]
 รับมอบอุปกรณกีฬา จากศอบต.[07-08-2555]
 กิจกรรมเนื่องใน "วันภาษาไทยแห่งชาตื"ประจำปี ๒๕๕๕[27-07-2555]
 ศึกษานอกสถานที่ "วัดถ้ำคูหาภิมุข "[16-07-2555]
 การแข่งขัน กีฬา -กรีฑา ประจำปี ๒๕๕๕ [29-06-2555]
 ร่วมขบวนสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน"เมืองเก่ายาลอ"[28-06-2555]
 การจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันรำลึกสุนทรภู่" กวีเอกของไทย[27-06-2555]
 กิจกรรมเนื่องใน "วันต่อต้านยาเสพติดสากล ( ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ )[27-06-2555]
 อบรมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด[15-06-2555]
 งานเลี้ยงต้อนรับบุคลากร[06-06-2555]
 ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มนักเรียน (ป.๔-๖) [06-06-2555]
 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส[27-04-2555]
 กรุงเทพประกันชีวิตห่วงใยทุกชีวิตชายแดนใต้[30-03-2555]
 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๔[18-03-2555]
 ตรวจเยี่ยมการจัดสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๕[08-03-2555]
 กิจกรรมคัดเลือกสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕[03-03-2555]

หน้าแรก