รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนศรีพัฒนาราม

การแข่งขันกีฬาสีสามสายใยไตรสัมพันธ์
    เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนศรีพัฒนารามได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด สามสายใยไตรสัมพันธ์ ในปีนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมรวมกันสามโรงเรียน คือ โรงเรียนศรีพัฒนาราม โรงเรียนบ้านคลองทราย และโรงเรียนวัดชมพูสถิต ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัด ณ โรงเรียนวัดฃชมพูสถิต โดยมีรองนายก อบต ต.ยุโปให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมการแข่งขันมากากมาย มีการแสดงของเด็กนักเรียน และมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ ข่าว ฉนาวุธ/ภาพ ต่วนจันทิมา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-07-2555
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนศรีพัฒนาราม
  1 2 page 1 / 2
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2555[10-08-2555]
 การแข่งขันกีฬาสีสามสายใยไตรสัมพันธ์[23-07-2555]
 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานการเรียนรู้ (TK park Yala ) [15-06-2555]
 บัณฑิตน้อย[23-03-2555]
 กิจกรรม day -camp(ลูกเสือ/เนตรนารี)[15-03-2555]
 สอบ o-net[28-02-2555]
 กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์[24-02-2555]
 English Camp 2012[26-01-2555]
 งานวันพ่อ[07-12-2555]
 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ของบริษัทบิ๊กซี[29-11-2555]
 ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำท่วม[16-11-2555]
 ร้านเตียวย่งฮวดบริจาคอุปกรณ์การเรียน[10-11-2555]
 รอมฎอนสัมพันธ์ละสินอด[24-08-2555]
 ประเมินการประกันคุณภาพภายใน ปี ๒๕๕๔[19-08-2555]
 12สิงหา วันแม่แห่งชาติ[11-08-2555]
 12 สิงหา เทิดไท้องค์ราชินี[11-08-2555]
 บัณฑิตน้อยปี 53[30-03-2555]
 เข้าค่ายลูกเสือ ณ สวนสยามกรุงเทพฯ[25-03-2555]
 บิ๊กซี จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ในโรงเรียน[25-01-2555]
 กิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่”[31-12-2555]

หน้าแรก