รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา

วันภาษาไทยแห่งชาติ
    

วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 -12.00 น. โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนาจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ วันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าภาษาของชาติและภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง โดยมีการแข่งขัน อาทิเช่น คัดลายมือ เรียนความ ท่องบทอาขยาน เขียนเรื่องจากภาพ เขียนจดหมาย อ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง ฯลฯ

 

บายฮะกี  โต๊ะลง          ข่าว/ภาพ

บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-08-2555
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 เกษียรณสดุดี[28-09-2555]
 ร่วมงานกิจกรรม ยะลายาลัน 55[28-09-2555]
 สื่อสร้างสรรค์ สู่หนังสือเล่มเล็ก[29-08-2555]
 วันอาเซียน[15-08-2555]
 12 สิงหา มหาราชินี[15-08-2555]
 กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ 55[09-08-2555]
 วันภาษาไทยแห่งชาติ[01-08-2555]
 อบรมวิจัยในชั้นเรียน[16-07-2555]
 การประกวดอนาชีด[11-07-2555]
 มอบทุนการศึกษา[11-07-2555]
 อบรมพัฒนาครู การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน[02-07-2555]
 กิจกรรมวันสุนทรภู่[28-06-2555]
 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด[26-06-2555]
 อบรมพัฒนาครู เรื่องแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้[25-06-2555]
 ประชุมกลุ่มเรืองวิทย์[20-06-2555]
 วันประชาธิปไตย[18-06-2555]
 วันระลึกถึงคุณครู[18-06-2555]
 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด[01-06-2555]
 ประชุมผู้ปกครองและมอบเกียรติคุณบัตรแก่นักเรียนดีเด่น[18-05-2555]
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา[18-05-2555]

หน้าแรก