รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนคุรุชนพัฒนา

รอมฎอนสัมพันธ์
    โรงเรียนคุรุชนพัฒนานำโดย ผอ.สุวรรณ อุมาสะ และตัวแทนคณะครูได้ออกเยี่ยมชุมชน ผู้นำศาสนา และผู้น้ำหมู่บ้าน  พร้อมกับได้มอบอินทภาลัมเพื่อใช้ในการละศิลอด กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้ดำเนินการทุกๆปีของเดือนรอมฎอน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนSekolah Kuruchonpattana yang dipimpin oleh dirt. Suwan Umasak dan wakil para guru telah mengadakan kunjungan silaturohim terhadap pimpinan kampung dan warganya, kegiatan ini merupakan kegiatan rutinitas tahunan yang bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara sekolah dan masyarakat sekitar. Tim informasi
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-08-2555
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนคุรุชนพัฒนา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 page 1 / 9
 ยะลา ยาลัน[03-10-2555]
 สุขภาพดีถ้วนหน้าอนุบาล-ป.4[19-09-2555]
 ชนะเลิศ 11 ขา สมานฉันท์ 5 ชายแดนใต้ [18-09-2555]
 ร่วมมหกรรมกรีฑาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๕ [17-09-2555]
 วิ่ง 11ขาสามัคคี[10-09-2555]
 กิจกรรมยะลายาลัน(กลุ่มมิตรภาพ)[07-09-2555]
 Say no for Drug[05-09-2555]
 Demi Ibu[04-09-2555]
 ส่งบุคลากรครูย้าย[28-08-2555]
 เยี่ยมโรงเรียน[22-08-2555]
 Salam Idil Fitri[20-08-2555]
 อบรมเตรียมต้อนรับวันรายอ[17-08-2555]
 มือบนรอมมาฎอน[16-08-2555]
 ประชุมครูและบุคลากร[16-08-2555]
 ร่วมบำเพ็ญกุศลมารดาครูกุลนิดา[16-08-2555]
  Sentence for Romadhon[15-08-2555]
 ฆอตัมอัล-กุรอาน[12-08-2555]
 ร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดนิโรธสังฆาราม[10-08-2555]
 กิจกรรมการอ่านอัลกุรอาน[10-08-2555]
 ประชุมคณะกรรมการทุนรอมฎอน[09-08-2555]

หน้าแรก