รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านยะต๊ะ

การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้
     เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านยะต๊ะได้จัดอยรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ สำหรับผู้ปกครองชั้นอนุบาล 1และอนุบาล 2 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://khrurose.wordpress.com/ รอสนี ภาพ/ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-08-2555
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านยะต๊ะ
  1 2 3 4 5 6 7 page 1 / 7
 วันวิทยาศาสตร์[21-08-2555]
 ต้อนรับรายออิดิ้ลฟิตรี[21-08-2555]
 ประชุมคณะกรรมการ[16-08-2555]
 ประชุมครูวิชาการ[16-08-2555]
 เช้านี้ที่ยะต๊ะ[16-08-2555]
 การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้[04-08-2555]
 อบรมยาเสพติด[18-07-2555]
 ร่วมปลูกต้นไม้[18-07-2555]
 ประชุมผู้ปกครอง[18-07-2555]
 อินทผาลัมสร้างสุข[17-07-2555]
 เรียนรู้บูรณาการ[17-07-2555]
 เห็ดดีที่ยะต๊ะปี2[17-07-2555]
 ประกวดร้องเพลงชาติไทย[17-07-2555]
 กิจกรรมพ่อถางแม่ปลูกลูกรักษาปี 3[16-07-2555]
 ประชุมวางแผนงานยะลา ยาลัน 55[29-06-2555]
 คัดเลือกนักกีฬา[29-06-2555]
 วันสุนทรภู่[27-06-2555]
 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด[27-06-2555]
 ประชุมปฎิบัติการ[05-04-2555]
 กิจกรรมบัณฑิตน้อย[27-03-2555]

หน้าแรก