รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ

ASEAN LEARNING
     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ จัดกิจกรรมเรียนรู้กลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในอีกไม่กีี่ปีข้างหน้า โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอายีรีนา สะมะแอ ครูทุกกลุ่มสาระ ตลอดจนนักเรียน โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ มีการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ทุกกลุ่มสาระ เช่น สาระวิชาคณิคศาสตร์ ให้ความรู้ในเรื่องของอัตราเงิน สาระวิชาสังคม ให้ความรู้ผู้นำประเทศและระบอบการปกครอง สาระวิทยาศาตร์ให้ความรู้ในเรื่องของดอกไม้ประจำชาติ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจในเรื่องของชนชาติอาเซียนได้อย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้น
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-08-2555
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
  1 2 3 page 1 / 3
 การแข่งขัน ยะลา-ยาลัน 55[30-09-2555]
 รับทุนการศึกษา[25-08-2555]
 ASEAN LEARNING[12-08-2555]
 รอมฎอมสัมพันธ์[09-08-2555]
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน[26-06-2555]
 แข่งขันทักษะวิชาการ สบย.12[20-06-2555]
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ[01-04-2555]
 กิจกรรมบัณฑิตน้อย[01-04-2555]
 กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์[01-04-2555]
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[01-04-2555]
 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส[03-03-2555]
 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดสงขลา[03-03-2555]
 เปิดประตูสู่อาเซียน[03-03-2555]
 ค่ายวิชาการเรื่อง "เปิดประตูสู่อาเซียน"[29-02-2555]
 พ่นยาฆ่ายุงและตัวริ้นในโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ[18-02-2555]
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ[18-01-2555]
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช[06-12-2555]
 ประสบอุทกภัย[28-11-2555]
 ประเมินครูดีเด่น[28-11-2555]
 แจกข้าวสารเนื่องในวันรายออีดิ้ลอัฏฮา[08-11-2555]

หน้าแรก