รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง

ศิษย์เก่าช่วยซักซ้อม
    

  วันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง  ได้ซักซ้อมการปั้นดินนำ้มัน (ประติมากรรมลอยตัว)  ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง  เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันยะลายาลันของกลุ่มโรงเรียนดงตาล

                                                มาหามะ  ข่าว/ภาพ

บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-08-2555
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 page 1 / 11
 ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ [03-10-2555]
 สถานศึกษาดีเด่นของจังหวัดยะลา[03-10-2555]
 อบรมคุณธรรม จริยธรรม[21-09-2555]
 รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง[21-09-2555]
 เพื่อกราบบังคมทูล[21-09-2555]
 เข้าร่วมกิจกรรมกรีทานักเรียน[15-09-2555]
 เข้าค่ายนักกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อม[15-09-2555]
 โครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๕[06-09-2555]
 อบรมความรู้เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ [06-09-2555]
 กิจกรรมพัฒนาทักษะครูผู้สอนอิสลามศึกษา [31-08-2555]
 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนดงตาล[31-08-2555]
 ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนดงตาล[29-08-2555]
 คัดเลือกกรีฑากลุ่มโรงเรียนดงตาล[28-08-2555]
 กิจกรรมโรงเรียนคู่ขนาน[27-08-2555]
 ซักซ้อมยะลายาลันของกลุ่มโรงเรียนดงตาล[23-08-2555]
  ประชุมคณะกรรมการยะลายาลัน[23-08-2555]
 ศิษย์เก่าช่วยซักซ้อม[23-08-2555]
 เก็บผลผลิตทางการเกษตร[23-08-2555]
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา[14-08-2555]
 เก็บผลผลิตเพื่อจัดปรุงอาหาร[10-08-2555]

หน้าแรก