รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง

ศิษย์เก่าช่วยซักซ้อม
    

  วันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง  ได้ซักซ้อมการปั้นดินนำ้มัน (ประติมากรรมลอยตัว)  ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง  เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันยะลายาลันของกลุ่มโรงเรียนดงตาล

                                                มาหามะ  ข่าว/ภาพ

บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-08-2555
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 page 5 / 11
 หนังสือน่าอ่าน[27-01-2555]
 ปรับปรุงภูมิทัศน์[26-01-2555]
 แนะแนวโรงเรียนแสงธรรมวิทยา[25-01-2555]
 ผู้ว่าฯตรวจเยี่ยมโรงเรียน[24-01-2555]
 ด้วยความสามัคคี[23-01-2555]
 ด้วยจิตอาสา [23-01-2555]
 เตรียมความพร้อมรับเสด็จ[20-01-2555]
 จัดค่ายวิชาการแบบเข้มกลุ่มโรงเรียนดงตาล[19-01-2555]
 ร่วมงานกิจกรรมวันครูคุรุสังสันทน์[17-01-2555]
 อบรมกฎหมายและการรักษาวินัยครู[17-01-2555]
 กิจกรรมวันเด็ก[11-01-2555]
 ชมรมฟ้าใสเยี่ยมเยือนยุวเกษตร[09-01-2555]
 ด้วยแรงแห่งรัก สามัคคี และศรัทธา[06-01-2555]
 ประเมินลูกจ้าง[26-12-2555]
 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ[22-12-2555]
 ประเมินครูเพชรเสมายะลา เขต ๑[22-12-2555]
 ร่วมกิจกรรมสดุดีมหาราชา[22-12-2555]
 งานอาซูรอ[18-12-2555]
 รับการประเมินเพชรเสมายะลา[18-12-2555]
 ตรวจเยี่ยมโครงการตามแนวพระราชดำริ[08-12-2555]

หน้าแรก