รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านเกียรติ

โครงการจัดแสดงผลงานคณิตศาสตร์ ของสสวท
     วันที่ 25 - 28 สิงหาคม 55 โรงเรียนบ้านเกียรติ ได้เข้าร่วมโครงการแสดงผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สำหรับครูและนักเรียน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ของ สสวท ได้นำ ดญ.กอนีตะห์ มาหะมะ ดญนูรฮานีซา เจ๊ะแย และครูควบคุม ๒ ท่าน นำเสนอผลงานทางคณิตศาสตร์พร้อมทั้งเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ชมนิทรรศการท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ เรียนรู้เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสยามโฮเซี่ยนเวิลด์ สยามพารากอน ชมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และการประชุมไบเทค บางนา อบรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน ทางโรงเรียนขอขอบคุณ สสวท. ที่เปิดโอกาสเพิ่มพูนศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ทำให้นักเรียนสนใจและตื่นเต้นกับกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทันสมัย ได้มีโอกาสเข้าชมและศึกษาหาความรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี กาญจนา ภาพ/ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-08-2555
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านเกียรติ
  1 page 1 / 1
 โครงการจัดแสดงผลงานคณิตศาสตร์ ของสสวท[30-08-2555]
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[14-08-2555]
 กีฬาสีสัมพันธ์ชุมชน[15-07-2555]
 กีฬาอำเภอรามัน[15-07-2555]
 กีฬากลุ่มพญางาม[15-07-2555]
 ค่ายวิทยาศาสตร์[15-06-2555]
 เลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านเกียรติ[04-06-2555]
 ค่ายลูกเสือบ้านเกียรติ[27-03-2555]
 รายการ Teens today ข่อง 11[11-03-2555]
 หนูน้อยผจญภัย[11-03-2555]
 บัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านเกียรติ[02-03-2555]
 กิจกรรมฐานเรียนรู้วิชาการ[05-12-2555]
 รับโล่รางวัลผลงานนำเสนอสื่อการสอน[19-09-2555]
 อบรมจริยธรรมในวันศุกร์สุดสัปดาห์[23-08-2555]
 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน "ยะลา-ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" ประจำปี ๒๕๕๔ ภายในกลุ่มโรงเรียนพญางาม[18-08-2555]
 ยินดีต้อนรับครูใหม่[01-08-2555]
 กีฬาสัมพันธ์ชุมชน[13-07-2555]
 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด[24-06-2555]
 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน[22-06-2555]
 ประชุมผู้ปกครอง[16-06-2555]

หน้าแรก