รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : กลุ่มอำนวยการ

อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย"
     วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕  นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย" ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ
                                                                 โนรียา:ภาพ/ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-09-2555
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 page 1 / 52
 แสดงความยินดี[30-10-2555]
 ผอ.สพป.ยล.๑ ประชุมมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษา[29-10-2555]
 ร่วมแสดงความยินดี[29-10-2555]
 ต้อนรับ นายเอกรัฐ สมจิต รอง ผอ.สพป.ยล.๑[25-10-2555]
 ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช[23-10-2555]
 ร่วมแสดงความยินดี[22-10-2555]
 สพป.ยะลา เขต ๑ รับการติดตามการดำเนินงานจาก สพฐ. รอบ ๒[22-10-2555]
 ร่วมแสดงความยินดี[19-10-2555]
 ประชุมพบปะบุคลากรในสำนักงาน[19-10-2555]
 ผอ.สพป.ยล.๑ พบปะผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา[17-10-2555]
 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการติดตามจาก สพฐ.[17-10-2555]
 ร่วมแสดงความยินดีกับ พลตรี เสริมศักดิ์ แสนทวีสุข [17-10-2555]
 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา[17-10-2555]
 ยินดีต้อนรับ ดร.อาดุลย์ พรมแสง และคณะ[16-10-2555]
 ส่งผอ.เขต ย้าย[15-10-2555]
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยล.๑ [15-10-2555]
 อบรมการใช้ Tablet ให้ครู ป.๑[08-10-2555]
 อบรม Tablet ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกโรง[05-10-2555]
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายู) กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์[05-10-2555]
 ติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ที่ ๖[04-10-2555]

หน้าแรก