รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ

โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๕
    

            เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายมะรอนิง บาราเฮง ครูโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ ได้เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๕ (ปีที่๒) ณ ห้องประชุมเอราวัณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ ซึ่งมอบโดย องคมนตรี (พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ ) บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และปลื้มปิติ

***ฮาบีบะห์/ข่าว/มะรอนิง/ภาพ***

บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-10-2555
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
  1 2 3 4 5 6 7 page 1 / 7
 โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๕[04-10-2555]
 ติดตามโครงการตามกลยุทธ์ที่ 6[03-10-2555]
 "ยะลายาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ประจำปี ๒๕๕๕"[01-10-2555]
 เตรียมแสดงนิทรรศการ"ผลงานอันเป็นเลิศ"[21-09-2555]
 ต้อนรับครูใหม่[20-09-2555]
 รอมฎอนสัมพันธ์[17-08-2555]
 เตรียมการก่อนประกวดการแข่งขันฯ[17-08-2555]
 "มหกรรมลูกเสือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ" [10-08-2555]
 วันภาษาไทยแห่งชาติ[01-08-2555]
 ประชุมกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำสายบุรี[01-08-2555]
 นิเทศโครงการทวิภาษา[31-07-2555]
 ตัวแทนสพป.ยล.๑ [20-07-2555]
 กีฬา-กรีฑา สัมพันธ์ชุมชนกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำสายบุรี[11-07-2555]
 ประชุมกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำสายบุรี[20-06-2555]
 หนูน้อยวิทยาศาสตร์[20-06-2555]
 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด[19-06-2555]
 ตัวแทนกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำสายบุรี[19-06-2555]
 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.[31-05-2555]
 ศึกษาดูงาน[15-05-2555]
 ประชุมเตรีมความพร้อม[15-05-2555]

หน้าแรก