รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

พิธีปิดการอบรมครูผู้สอนศิลปะ ( นาฎศิลป์ ) รุ่นที่ ๑
     วันที่  ๑๑  ตุลาคม ๒๕๕๕  ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ นายดุสิต  ณ สุวรรณ ได้เป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูผู้สอนศิลปะ (นาฎศิลป์) รุ่นที่ ๑ (อ.เมือง อ.กรงปินัง ) การอบรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสำเร็จและเรียบร้อยทุกประการ
                                                           สุทธิภัทรและคณะ /ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-10-2555
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 page 1 / 12
 ต้อนรับ ผอ.สพป.ยล.๑ ดร.อาดุลย์ พรมแสง [17-10-2555]
 ครูสดุดี[17-10-2555]
 พิธีปิดการอบรมครูผู้สอนศิลปะ (นาฏศิลป์) รุ่นที่ ๒[13-10-2555]
 พิธีปิดการอบรมครูผู้สอนศิลปะ ( นาฎศิลป์ ) รุ่นที่ ๑[11-10-2555]
 ประชุมครูและบุคลากรก่อนปิดภาคเรียน[10-10-2555]
 อบรมครูผู้สอนศิลปะ (นาฏศิลป์ )[10-10-2555]
 ส่งครูย้ายคืนถิ่น[03-10-2555]
 พิธีเปิด"มหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยะลายาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้"[28-09-2555]
 ยะลา ยาลัน วันที่ ๒[27-09-2555]
 ยะลายาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ปี ๒๕๕๕[26-09-2555]
 อบรมจริยธรรม[25-09-2555]
 เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๕ [24-09-2555]
 กิจกรรมเกษียณสดุดี ๕๕ กลุ่มโรงเรียนคุรุมิตร[23-09-2555]
 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง[20-09-2555]
 คนเก่งนิบงชนูปถัมภ์[14-09-2555]
 ยะลา ๑ เกมส์[11-09-2555]
 ศึกษาดูงาน[05-09-2555]
 มอบรางวัลมารยาทไทย[05-09-2555]
 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย[05-09-2555]
 ยินดีกับคุณครูย้าย[03-09-2555]

หน้าแรก