รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานบุคคล

ชี้แจงการขอเงิน พ.ส.ร. และเหรียญราชการชายแดน
    ชี้แจงการขอเงิน พ.ส.ร. และเหรียญราชการชายแดน รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-02-2554
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 41,723 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานบุคคล
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 page 1 / 15
   การยืนยันรายชื่อนับตัว[08-03-2554]
   กรณีพิเศษ ศอ.บต.[25-10-2554]
   ขอเชิญครูพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และครูวิทยากรสอนศาสนาอิสามศึกษาประชุมด่วน[05-10-2554]
   หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดฯ[05-10-2554]
   ขอเชิญครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และครูวิทยากรสอนศาสนาอิสลามประชุม[04-10-2554]
   การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินประวัติและผลงาน ตาม ว๑๒ ว๑๓[28-09-2554]
   ตารางเงินเดือนข้าราชการครูและตารางค่าจ้างลูกจ้างประจำ[19-09-2554]
   การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามเกณฑ์ ว.10[12-09-2554]
   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์[06-09-2554]
   แจ้งกำหนดการอบรมและแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาวิทยฐานะ[04-09-2554]
   การลงทะเบียนรับ Username และ Password สำหรับการเข้าใช้ระบบเลื่อนเงินเดือนฯอิเล็กทรอนิกส์[29-08-2554]
   ขอเชิญร่วมงานอิสลามศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๔[27-08-2554]
   ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา๒๕๕๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ยะลา เขต ๑[21-08-2554]
   การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (เกณฑ์ ว.๑๐)[21-08-2554]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูพันธ์ใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ยะลา เขต ๑ [17-08-2554]
   การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปี ๒๕๕๕ [12-08-2554]
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี ๒๕๕๕[12-08-2554]
   ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2) ต่างเขตพื้นที่[02-08-2554]
   ประชาสัมพันธ์ข่าวการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างเขตพื้นที่[02-08-2554]
   ม.ทักษิณ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาฯ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ[31-07-2554]

  หน้าแรก