รายละเอียดข่าวสาร : โรงเรียนบ้านพรุ

รับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
    ด้วยโรงเรียนบ้านพรุ  ประสงค์จะรับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม  ระหว่างวันที่  ๑๒ -๑๓  กันยายน  ๒๕๕๔  รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-08-2554
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 127,365 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านพรุ
    1 page 1 / 1
   ประกาศจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา[07-08-2554]
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม[17-09-2554]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม[14-09-2554]
   รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม [09-09-2554]
   รับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม [25-08-2554]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม[25-08-2554]
   ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม(รายชั่วโมง)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม[18-08-2554]
   "กีฬาสานรักเปิดหัวใจสู่ชุมชนบ้านพรุ"[18-07-2554]
   โรงเรียนบ้านพรุมีโต๊ะนักเรียนเหลือใช้[22-05-2554]
   ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้[15-02-2554]
   กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์[15-02-2554]

  หน้าแรก