รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะงานวันครู ปี ๒๕๕๕
    รับสมัครประกวดร้องเพลงคาราโอเกะไทยสากลลูกกรุง/และไทยลูกทุ่งชาย-หญิง เนื่องในงานวันครู ปี ๒๕๕๕ โดยจัดส่งตัวแทนเป็นหน่วยกลุ่มโรงเรียน,กลุ่มมัธยม(สพม.),สช., เทศบาลนครยะลา,อาชีวศึกษา,กศน.และศูนย์วิทยาศาสตร์ ยล,มรภ.และ วชช.ยล,การศึกษาพิเศษ สมัครได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ยล.๑ โทร.๐๗๓-๒๑๔๒๔๖ ต่อ ๑๕ และ ๐๘๑-๗๙๘๓๕๕๕   ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕
รอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ประกวดร้องเพลงไทยสากลลูกกรุง ชาย,หญิง
๑๓.๐๐  - ๑๖.๐๐   น.  ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย,หญิง
รอบชิงชนะเลิศ วันจันทร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ในงาน "คุรุสังสันทน์ ปี ๒๕๕๕"
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-01-2555
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
 การประกวดร้องเพลงงานยะลายาลัน ปี 55[25-09-2555]
 การประกวดทักษะลูกเสือ งานยะลายาลัน ปี 55[25-09-2555]
 กำหนดการจัดกิจกรรม Child show งานยะลายาลัน ปี 55[25-09-2555]
 รับสบู่โพรเทคส์พร้อมโปสเตอร์การล้างมืออย่างถูกวิธี[25-09-2555]
 การตั้งขบวนพาเหรดกรีฑานักเรียน สพป.ยะลา เขต 1 ปี 2555[09-09-2555]
 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๖[24-08-2555]
 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555[09-08-2555]
 งบประมาณสนับสนุนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนชายแดนใต้ "สพฐ.คัพ" ครั้งที่ 4 ปี 2555.[08-08-2555]
 ทุนการศึกษา EDF[07-08-2555]
 ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี ๒๕๕๕ เป็นกรณีพิเศษ[23-07-2555]
 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย[29-06-2555]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ รอบที่ ๒[27-06-2555]
 ประกาศรายชื่อนักเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔[22-06-2555]
 เกียรติบัตรสำหรับครูที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๔ (จังหวัดสตูล)[15-06-2555]
 รับเกียรติบัตรงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๔ ระดับจังหวัด[15-06-2555]
 รับสมัครนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี ๒๕๕๕[07-06-2555]
 แจ้งเพื่อป้องกันเหตุลอบวางเพลิง[06-06-2555]
 รับสมัครฝึกซ้อมการใช้อาวุธปืนในสถานการณ์ฉุกเฉิน[30-05-2555]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ (รอบที่ ๒)[28-05-2555]
 การทำบัตรผ่านเข้า - ออก สำนักงานเขตพฯ[24-05-2555]

หน้าแรก