รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทุนรัฐบาลมาเลเซีย ปี ๒๕๕๕
              ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น
             บัดนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดสอบข้อเขียนในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบได้จากเอกสารที่แนบ  และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=903:-2555&catid=37:-news-
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-03-2555
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 654,057 Bytes

 • Size 68,005 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
   การประกวดร้องเพลงงานยะลายาลัน ปี 55[25-09-2555]
   การประกวดทักษะลูกเสือ งานยะลายาลัน ปี 55[25-09-2555]
   กำหนดการจัดกิจกรรม Child show งานยะลายาลัน ปี 55[25-09-2555]
   รับสบู่โพรเทคส์พร้อมโปสเตอร์การล้างมืออย่างถูกวิธี[25-09-2555]
   การตั้งขบวนพาเหรดกรีฑานักเรียน สพป.ยะลา เขต 1 ปี 2555[09-09-2555]
   ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๖[24-08-2555]
   โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555[09-08-2555]
   งบประมาณสนับสนุนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนชายแดนใต้ "สพฐ.คัพ" ครั้งที่ 4 ปี 2555.[08-08-2555]
   ทุนการศึกษา EDF[07-08-2555]
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี ๒๕๕๕ เป็นกรณีพิเศษ[23-07-2555]
   ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย[29-06-2555]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ รอบที่ ๒[27-06-2555]
   ประกาศรายชื่อนักเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔[22-06-2555]
   เกียรติบัตรสำหรับครูที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๔ (จังหวัดสตูล)[15-06-2555]
   รับเกียรติบัตรงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๔ ระดับจังหวัด[15-06-2555]
   รับสมัครนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี ๒๕๕๕[07-06-2555]
   แจ้งเพื่อป้องกันเหตุลอบวางเพลิง[06-06-2555]
   รับสมัครฝึกซ้อมการใช้อาวุธปืนในสถานการณ์ฉุกเฉิน[30-05-2555]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ (รอบที่ ๒)[28-05-2555]
   การทำบัตรผ่านเข้า - ออก สำนักงานเขตพฯ[24-05-2555]

  หน้าแรก