รายละเอียดข่าวสาร : คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1

เสื้อ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2555
    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการโครงการหนึ่งแสนครูดี (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๕๕ และจะมีการมอบรางวัลหนึ่งแสนครูดีในวันครูที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือก รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วไป มีเสื้อ “หนึ่งแสนครูดี” ไว้เป็นที่ระลึก ทวีศักดิ์/ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-05-2555
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 63,422 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
    1 2 3 page 1 / 3
   การประกวดข้อเขียน ฯ คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู[19-10-2555]
   ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๕[11-09-2555]
   ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๕[03-09-2555]
   ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา[10-08-2555]
   ประกาศ ฯ หมดเขตสั่งซื้อเสื้อหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๕[06-08-2555]
   ประกาศ ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในแต่ละตำแหน่ง[31-07-2555]
   ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๕[23-07-2555]
   ประกาศรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุรุสภา[10-07-2555]
   ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ฯ ประจำปี ๒๕๕๕[03-07-2555]
   ประผลการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๕[03-07-2555]
   ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๕[29-06-2555]
   ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕[29-06-2555]
   ขยายเวลาการคัดเลือก ฯ รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕[19-06-2555]
   ขยายเวลาการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕[19-06-2555]
   การคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกลุ่มวิชาชีพทางการศึกษา[30-05-2555]
   เสื้อ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2555[30-05-2555]
   การรับสมัครสอบบรรจุ ฯ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา[29-05-2555]
   การคัดเลือก ฯ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๕[16-05-2555]
   การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕[27-04-2555]
   การรับประกาศนียบัตร[24-04-2555]

  หน้าแรก