รายละเอียดข่าวสาร : โรงเรียนบ้านปอเยาะ

ประกาศผลการสรรหาสอบคัดเลือกวิทยากรครูสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม ปีงบประมาณ 2555
     ตามที่โรงเรียนบ้านปอเยาะได้ประกาศรับสมัครวิทยากรครูสอนอิสลามศึกษา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2555 และสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555 ผลการสอบได้ประกาศตามไฟล์ที่แนบ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-08-2555
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

  • Size 69,297 Bytes
  • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านปอเยาะ
      1 page 1 / 1
     ประกาศผลการสรรหาสอบคัดเลือกวิทยากรครูสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม ปีงบประมาณ 2555[06-08-2555]

    หน้าแรก