รายละเอียดข่าวสาร : โรงเรียนบ้านกรงปินัง

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕
     โรงเรียนบ้านกรงปินัง จะดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการวันสำคัญ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมีกิจกรรม การมอบรางวัลให้กับแม่ดีเด่น มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนกำพร้า และร่วมรับฟังบรรยาย โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยกระทิง มูหัมมัด/ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-08-2555
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านกรงปินัง
  1 2 page 1 / 2
 วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕[09-08-2555]
 กิจกรรมตามโครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ (บัณฑิตน้อย)[22-03-2555]
 อาซูรอสัมพันธ์[05-03-2555]
 ค่ายคุณธรรม[13-02-2555]
 งานชุมนุมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนกรงปินัง[08-02-2555]
 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สงขลา[02-02-2555]
 คำขวัญวันครู พ.ศ. 2555 [08-01-2555]
 กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕[08-01-2555]
 มารดาของ นางพิศมัย รัตนะ ครูโรงเรียนบ้านกรงปินัง ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา[29-12-2555]
 คำขวัญวันเด็กปี 2555 [22-12-2555]
 ขอเป็นกำลังใจ แด่ ศน.โซเฟีย [20-12-2555]
 กิจกรรมค่ายการเรียนรู้สู่อาเซียน[02-12-2555]
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง “ รายงานผลการบริหารการนิเทศภายในโรงเรียนสันติวิทยา ตามแนวทางการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการการบริหารการนิเทศภายใน แบบ PIDRE ” [14-11-2555]
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ [08-08-2555]
 กิจกรรม “สายใยรักโรงเรียนสู่ชุมชน”[12-07-2555]
 การแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔[04-07-2555]
 กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองระดับปฐมวัย ๒๕๕๔[24-06-2555]
 กิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด[24-06-2555]
 รับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้างตำแหน่ง นักการภารโรง[27-05-2555]
 ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยง[11-05-2555]

หน้าแรก