รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

การแข่งขันท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ งานยะลา ยาลันฯ
     คณะกรรมการตัดสินบทอาขยานทำนองเสนาะได้จับสลากหัวข้อของบทอาขยาน เพื่อใช้ในการแข่งขันบทอาขยานทำนองเสนาะ งานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" ครั้งที่ ๕ ระดับชั้นละ ๖ หัวข้อ(บทหลัก ๓ หัวข้อและบทเลือก ๓ หัวข้อ)  ซึ่งจะใช้สำหรับให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันแต่ละระดับชั้น จับสลากก่อนการแข่งขัน รายละเอียดดังแนบ
จึงแจ้งมาให้ครูผู้ควบคุมนักเรียนทุกหน่วยได้รับทราบ

บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-09-2555
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 69,120 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
    1 2 3 page 1 / 3
   กำหนดการ "Child show" งานยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้[25-09-2555]
   เชิญชวนร่วมพิธีเปิด งาน "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" ครั้งที่ ๕[25-09-2555]
   การแข่งขันท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ งานยะลา ยาลันฯ[24-09-2555]
   เชิญประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ปี 2555[22-09-2555]
   คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ 5[17-09-2555]
   รายการแสดงบนเวที "งานยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้"[17-09-2555]
   หลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะ "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๕[14-07-2555]
   โหลดไฟล์(.ppt)รายละเอียดบันทึกข้อตกลง(MoU) [12-07-2555]
   วาระการประชุมเตรียมงานมหกรรมวิชาการ "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้"[24-05-2555]
   การจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มนักเรียน ป.4-6[24-05-2555]
   ถึงประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น[18-05-2555]
   อบรมครูภาษาอังกฤษ ป.๑ - ๖ [17-05-2555]
   สทศ.จัดสอบ O-Net ป.6 ม.3 รอบพิเศษ[03-04-2555]
   ส.ค.ส.๒๕๕๕ จากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา[01-01-2555]
   กำหนดการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัล "เพชรเสมายะลา เขต ๑ สาระศิลปะ[14-12-2555]
   เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น "เพชรเสมา ยะลา ๑" ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ[13-12-2555]
   ขอเชิญร่วมงานสวดอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพ[13-12-2555]
   กำหนดการประเมินครูดีเด่น "เพชรเสมา ยะลา เขต ๑" กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ[09-12-2555]
   การยกระดับผลการประเมินนักเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ[02-12-2555]
   ศูนย์การค้าโคลีเซียม ยะลา เชิญชวนร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง[25-11-2555]

  หน้าแรก