รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ (ทดแทน) ประจำเดือนตุลาคม 2555
    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จะโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ทดแทน) ประจำเดือนตุลาคม  2555  ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555  (ส่วนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ปกติ) พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง) และพนักงานราชการ(สอนศาสนาอิสลาม) สพป.ยล.1 ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  เมื่อได้รับการโอนเงินจัดสรรเมื่อใด ทาง สพป.ยล.1  จะรีบดำเนินการเบิกและโอนเงินเข้าบัญชีโดยเร็ว สำหรับรายการหัก ณ ที่จ่าย  เช่น  เงินกู้ธนาคารออมสิน  เงิน ช.พ.ค. , ช.พ.ส. และเงินสวัสดิการของ สนง.เขตพื้นที่ ของประจำเดือนตุลาคม 2555  ให้พนักงานราชการไปชำระเงินเอง)
                                                        วรรณฤดี/ข่าว
 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-10-2555
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 79,872 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 page 1 / 9
   แจ้งการโอนเงินภูมิทายาท ปี 2555 (ภาคเรียนที่ 2)[29-10-2555]
   แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ (ทดแทน) ประจำเดือนตุลาคม 2555[22-10-2555]
   แจ้งการโอนเงิน[08-10-2555]
   แจ้งการโอน[05-10-2555]
   แจ้งให้ส่งเบิกค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมงประจำเดือนกันยายน 2555[24-09-2555]
   แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือนกันยายน 2555[17-09-2555]
   แจ้งการโอนเงิน[12-09-2555]
   โรงเรียนที่ยังไม่ส่งหลักฐานค่าจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2555[05-09-2555]
   ส่งยอดประมาณการการสอนรายชั่วโมงของวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง[05-09-2555]
   แจ้งการโอนเงินค่าจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2555[03-09-2555]
   แจ้งการโอนเงิน[24-08-2555]
   แจ้งการโอนเงินตกเบิกพนักงานราชการ[19-08-2555]
   แจ้งการโอนเงิน[14-08-2555]
   แจ้งการโอนเงิน[09-08-2555]
   แจ้งการโอนเงิน[06-08-2555]
   แจ้งการโอนเงิน[18-07-2555]
   แจ้งการโอนเงินค่าจ้างครูวิทย์-คณิต[16-07-2555]
   แจ้งการโอนเงินทุนภูมิทายาท[13-07-2555]
   แจ้งการโอนเงินค่าจ้างฯ[11-07-2555]
   แจ้งการโอนเงินค่าจ้างฯ [09-07-2555]

  หน้าแรก