ระบบรายงานผลการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 - ม.3
โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)
ศูนย์ควบคุมระบบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน
  
แจ้งเตือน...ระบบจะเปิดให้กรอกข้อมูลในวันที่ 26 มิถุนายน 2561


สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ใช้รหัส Smis 8 หลักเท่านั้น ในการล็อกอินเข้าระบบ(ทั้งชื่อล็อกอินและรหัสผ่าน)
และสำหรับโรงเรียนในสังกัด สช. ใช้รหัส O-net 10 หลักเท่านั้น ในการล็อกอินเข้าระบบ(ทั้งชื่อล็อกอินและรหัสผ่าน)
 คู่มือการใช้งานสำหรับโรงเรียน >> คลิ๊กที่นี่ <<
 
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดย ศน.อครัญญ บากา สพป.ยะลา เขต 1
© e-Read and e-Write V.2.240118 2017-2019.