ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ "แหล่งเรียนรู้ทันสมัย ใส่ใจบริการ พัฒนางานเทคโนโลยี"

แบบทดสอบหลังเรียน

1. รถในข้อใดใช้ในการขุดดิน ขุดหลุม
รถแทรกเตอร์
รถยก
รถแบ็คโฮ
รถยันมาร์

2. ข้อใดหมายถึงหัวฉีดพ่นน้ำ
ระหัดวิดน้ำ
สปริงเกอร์
พีวีซี
เปบ

3. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในการทำกล่องดินสอ
กรรไกร
กาว
ตะปู
กระดาษ

4. ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้ในการทำผ้าไหมและผ้าฝ้าย
เครื่องมือปั่นฝ้าย
เครื่องกรอไหม
จักเย็บผ้า
กระสวยไหม

5. เมื่อพูดถึงร่มกระดาษสาต้องนึกถึงจังหวัดใดต่อไปนี้มากที่สุด
เชียงราย
เชียงใหม่
ลำพูน
ลำปาง

6. จังหวัดไม่ใช่จังหวัดที่ทำเกี่ยวกับเครื่องเงิน
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
น่าน
สุรินทร์

7. จังหวัดใดที่มีการปั้นโอ่งมากที่สุด
เพชรบุรี
นครปฐม
ราชบุรี
นครศรีธรรมราช

8. จังหวัดใดนิยมนำกกมาทำเสื่อและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ขอนแก่น
ราชบุรี
นครศรีธรรมราช
ปราจีนบุรี

9. จังหวัดในข้อใดไม่ใช่จังหวัดที่ผลิตเครื่องประดับจากไข่มุก
ภูเก็ต
ระนอง
พังงา
กระบี่

10. ภาคใดของประเทศไทยที่นิยมทำปลาร้ามากที่สุด
ใต้
กลาง
อีสาน
เหนือ

11. เมื่อพูดถึงขนมหวานต้องนึกถึงจังหวัดใดมากที่สุด
ราชบุรี
เพชรบุรี
นครศรีธรรมราช
กำแพงเพชร

12. เมื่อพูดถึงข้าวหลามต้องนึกถึงจังหวัดใดมากที่สุด
ลพบุรี
ราชบุรี
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา

13. เมื่อพูดถึงขกระยาสาทต้องนึกถึงจังหวัดใดมากที่สุด
ราชบุรี
เพชรบุรี
นครศรีธรรมราช
กำแพงเพชร

คะแนนที่ได้ =