ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑

 

เมนูหลัก


ลิงค์เว็บไซต์
 

DownloadSmile ระเบียบและคู่มือว่่าด้วยการพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา < ดาวน์โหลดเอกสาร > 
Smile แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

Smile ดาว์นโหลดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ (เลื่อนเงินเดือนแบบใหม่) 

Smile เอกสารควบคุมภายในปี 61 <ดาวน์โหลดเอกสาร>

Smile นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 <ดาว์นโหลดเอกสาร

Smile เอกสารเพื่อขอรับทุนเยียวยา ดาว์นโหลด

ขยิบตา พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร

หัวเราะข่าวดีสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ต้องการสมัครอีเมล์ของภาครัฐ เพื่อใช้ในระบบ E-GP ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนได้แล้ว วันนี้ >> คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน << >> คู่มือการสมัคร OBECMAIL << >> คู่มือการใช้ OBECMAIL << >> เช็คอีเมล์ OBECMAIL <<

หัวเราะ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว.7) <<ดาวน์โหลดเอกสาร>>

หัวเราะหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง (ว.13) <<ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

เจ๋ง การคำนวณเปรียบเทียบการขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 >> คลิ๊กที่นี่

คนเสมา

ยะลา ยาลัน

กิจกรรม สพป.ยล.1

กิจกรรมสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ยล.1

ข่าวประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 

login กิจกรรม/ข่าว

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :
  

เว็บไซต์ในสังกัด สพป.ยล.1

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์


 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินงาน ปี60