กิจกรรมของเขตพื้นที่

บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมพิธีบ...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 ลงพื้นที่ตรวจเ...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเ...

กลุ่มอำนวยการ
สพป.ยล.1 ดำเนินการสอบ สสวท. ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/ห...

กลุ่มอำนวยการ
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมสร้า...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมแสดงความยิ...

กลุ่มอำนวยการ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่...

กลุ่มอำนวยการ
เปิดเทอมวันแรก

กลุ่มอำนวยการ
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่...

กลุ่มอำนวยการ
บ้านโฉลงและบ้านบึงน้ำใส ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
กรรมการบริหารกลุ่มพื้นท...

กลุ่มอำนวยการ
สพป.ยะลา 1 จัดกิจกรรมออกเย...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมพบปะกับนัก...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมพบปะกับนัก...

กลุ่มอำนวยการ
การสร้างหลักประกันสังคม

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมลูกจ้างประจำ และลู...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา...

กลุ่มอำนวยการ
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่...

กลุ่มอำนวยการ
บึงน้ำใส : Mock Assessment

กลุ่มนิเทศติดตาม...
อบรมครูบรรจุใหม่สู่ครูม...

กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมพิธีบ...

กลุ่มอำนวยการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคล...

กลุ่มอำนวยการ
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ได้...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารว...

กลุ่มอำนวยการ
โฉลง Mock Assessment

กลุ่มนิเทศติดตาม...
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ได้...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรต...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรต...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 ประธานเปิดโครง...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมพิจารณาเลื่อนค่าต...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเตรียมข้อมูลรายงา...

กลุ่มอำนวยการ
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่...

กลุ่มอำนวยการ
สพป.ยล.1 ร่วมกิจกรรมพบปะยา...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการคณะกรรม...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา...

กลุ่มอำนวยการ
สพป.ยะลา เขต 1 จัดงานมหกรร...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 เยี่ยมชมนิทรรศ...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 เยี่ยมและให้กำ...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 เยี่ยมและให้กำ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินง...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเ...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมต้อนรับ คณะ...

กลุ่มอำนวยการ
ด้วยรักและผูกพัน เกษียณ’...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุม Video Conference

กลุ่มอำนวยการ
องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเย...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมประเมินความพร้อมก...

กลุ่มอำนวยการ
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่...

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 page 1 / 64