กิจกรรมของเขตพื้นที่

ประชุมเตรียมออกติดตามโค...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมวางแผนรับการติดตา...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเ...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 พร้อมบุคลากร สพ...

กลุ่มอำนวยการ
การคัดเลือกรูปแบบนวัตกร...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโคร...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมบุคลากรหลายประเภท ...

กลุ่มอำนวยการ
ยิ่งใหญ่!! ขบวนพาเหรดพิธี...

กลุ่มอำนวยการ
เรื่อง : การสังเคราะห์ SAR ร...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประชุมพิจารณาการจัดสรรง...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมแสดงความยิ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมสัมมนาชี้แจงและมอ...

กลุ่มอำนวยการ
สพป.ยล.1 ดำเนินการสรรหาและ...

กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมบันทึ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 ออกติดตามโครงก...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 ให้กำลังใจนักก...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมติดตามการดำเนินงา...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมติดตามการดำเนินงา...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเ...

กลุ่มอำนวยการ
บรรยากาศการแข่งขันกีฬา-ก...

กลุ่มอำนวยการ
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 ให้กำลังใจนักก...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรต...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเตรียมจัดงานยกย่อ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายตัด...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 ให้กำลังใจนักก...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมการน้อมนำศาสตร์ 2 พ...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 ประธานเปิดการแ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมติดตามการดำเนินงา...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 เยี่ยมให้กำลัง...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์แล...

กลุ่มอำนวยการ
ครบรอบ 16 ปี วันสถาปนาสำนั...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมติดตามการดำเนินงา...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเตรียมความพร้อมกา...

กลุ่มอำนวยการ
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 ลงพื้นที่...

กลุ่มอำนวยการ
สพป.ยะลา ๑ เข้าร่วมโครงกา...

กลุ่มอำนวยการ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวน...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรต...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพข...

กลุ่มอำนวยการ
ผอ.สพป.ยล.1 ลงพื้นที่ตรวจเ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมการแข่งขันกีฬา กรี...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเกลี่ยครู พนักงานร...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมชี้แจงความเข้าใจใ...

กลุ่มอำนวยการ
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมติดตามการดำเนินงา...

กลุ่มอำนวยการ
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมน...

กลุ่มอำนวยการ
สพป.ยล.1 จัดสอบอัฟ พนง.ราชก...

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 page 1 / 60