ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 15/07/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสพฐ.ปีพ.ศ.๒๕๖๒[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 15/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สังกัดสพป.ยะลา เขต ๑[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 12/07/2562 ข้อมูลประชากรวัยเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562[กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
 10/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สังกัดสพป.ยะลา เขต ๑ [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 04/07/2562 โปรแกรมการแข่งขันกีฬา -กรีฑานักเรียน "ยะลา 1 เกมส์ ประจำปี ๒๕๖๒[กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
 01/07/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สังกัดสพป.ยะลา เขต ๑[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 27/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพป.ยะลา เขต ๑ [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 27/06/2562 รายงานขอซื้อวัสดุกลุ่มการเงิน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 27/06/2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการประเมินความโปร่งใส[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 27/06/2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรณรงค์การสูบบุหรี่[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 27/06/2562 รายงานขอซื้อวัสดุโครงการประชุมพัฒนาระบบการดูแลเช่วยเหลือนักเรียนและรณรงค์การงดสูบบุหรี่[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 27/06/2562 รายงานขอซื้อถ่านชาร์ท AA[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 27/06/2562 รายงานขอจ้างซ่อมสายโทรศัพท์ภายใน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 27/06/2562 รายงานขอซื้อหมึกกลุ่มนิเทศฯ[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 27/06/2562 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กลุ่มส่งเสริมการศึกษา[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 27/06/2562 รายงานขอซื้อวัสดุกลุ่มนิเทศ[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 27/06/2562 รายงานค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน บฉ 8178 ยะลา[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 27/06/2562 รายงานขอจ้างจัดทำไวนิลรัชกาลที่ ๑๐[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 27/06/2562 รายงานขอจ้างจัดทำป้ายชื่อคล้องคอพร้อมสายหนีบโลโก้สำนักงาน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 27/06/2562 รายงานขอจ้างจัดทำชั้นวางถังขยะและป้ายบอกลักษณะการทิ้งพร้อมถังขยะ[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 27/06/2562 รายงานขอจ้างจัดทำปกเกียรติบัตรสพป.ยล.๑[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 27/06/2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 27/06/2562 รายงานค่าซื้อวัสดุสำหรับการอบรมโครงการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 27/06/2562 รายงานขอซื้อพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ อบรมสถาบันพระมาหาษัตริย์กับประเทศไทย[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 27/06/2562 รายงานค่าจ้างจัดทำพานดอกไม้อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 27/06/2562 ประกาศมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 26/06/2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพป.ยะลา เขต ๑[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 24/06/2562 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 18/06/2562 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพฐ.[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 14/06/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพป.ยะลา เขต ๑[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 12/06/2562 แจ้งกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๒[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 10/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค.(๒) สังกัดสพป.ยะลา เขต ๑[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 10/06/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 10/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น กระทรวงศึกษาธิการ[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 06/06/2562 ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562[กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 31/05/2562 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษา[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 24/05/2562 รายงานขอจ้างค่าถ่ายเอกสารประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัย[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 24/05/2562 แจ้งการโอนเงินอุดหนุน รายการค่าหนังสือ ประจำปี 2561[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 23/05/2562 รายงานขอซื้อวัสดุงานหน้าห้อง[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 23/05/2562 รายงานขอซื้อวัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 23/05/2562 รายงานขอค่าซ่อมเลื่อนประตู นข 1296 ยะลา[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 23/05/2562 รายงานขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง นข 1296 ยะลา[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 22/05/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 22/05/2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค.(๒) สังกัด สพป.ยะลา เขต ๑[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 22/05/2562 รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานหน้าห้องสพป.ยล.1[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 22/05/2562 รายงานขอจ้างจัดทำพานดอไม้วันจักรี[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 22/05/2562 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 22/05/2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารเดือนมีนาคม[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 22/05/2562 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารเดือนมีนาคม[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 22/05/2562 รายงานขอจ้างจัดทำตรายาง[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 page 1 / 44