รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย ระดับกลุ่มเครือข่ายเรืองวิทย์
    วันที่ 3 กันยายน การศึกษาปฐมวัย นำนักเรียนชั้นปฐมวัย ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการงาน "ยะลา ยาลัน" ระดับศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 ในกิจกรรม ฉีก ตัด ปะ ภาพ และปั้นดินน้ำมัน ณ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา ผลการแข่งขัน ฉีก ตัด ปะ ภาพ ได้รับรางวัลชนิเลิศ ปั้นดินน้ำมัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (นางสาวจาริณี แดงสมแก้ว / ภาพ ::: นางอามาล นิและ / ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-09-2556
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 6 / 14
 251.มอบเกียรติบัตร[08/06/2556]
 252.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2556]
 253.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2556]
 254.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2556]
 255.ประเมิน 5 ส.[07/06/2556]
 256.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2556]
 257.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2556]
 258.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2556]
 259.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2556]
 260.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2556]
 261.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2556]
 262.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2556]
 263.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2556]
 264.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2556]
 265.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2556]
 266.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2556]
 267.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2556]
 268.บัณฑิตน้อย[08/03/2556]
 269.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2556]
 270.มอบเกียรติบัตร[04/03/2556]
 271.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2556]
 272.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2556]
 273.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2556]
 274.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2556]
 275.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2556]
 276.ยินดีต้อนรับ[26/02/2556]
 277.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2556]
 278.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2556]
 279.ทัศนศึกษา[26/02/2556]
 280.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2556]
 281.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2556]
 282.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2556]
 283.เสริมสร้างความรู้[09/02/2556]
 284.ประชุมประจำเดือน[09/02/2556]
 285.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2556]
 286.มอบเกียรติบัตร[09/02/2556]
 287.มอบเกียรติบัตร[01/02/2556]
 288.วันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2556]
 289.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[27/01/2556]
 290.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[26/01/2556]
 291.ตรวจสุขภาพประจำปี [26/01/2556]
 292.ผลการแข่งขันงาน จ.ภ.วิชาการ 58[21/01/2556]
 293.มอบทุน[20/01/2556]
 294.มอบเกียรติบัตร[20/01/2556]
 295.มอบเกียรติบัตร[20/01/2556]
 296.กิจกรรมสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[19/01/2556]
 297.กิจกรรมวันครู[19/01/2556]
 298.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[19/01/2556]
 299.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[18/01/2556]
 300.กิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจธรรมะ[18/01/2556]


หน้าแรก