รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

แข่งขันวาดภาพระบายสี
     วันที่ 6 กันยายน 2556 นายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวการโรงเรียนอนุบาลยะลา มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี เรื่อง ชีวิตสัตว์โลกใต้น้ำ ณ มอ.ปัตตานี ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงขวัญชนก แซ่อึ้ง และรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิง ไปรยา ทัดแก้ว, การแข่งขันวาดภาพระบายสี งานมหกรรมของดีเมืองยะลา เรื่อง การเลี้ยงแพะแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 700 บาท ได้แก่ เด็กชายเมธากานต์ บุตรมาตา การแข่งขันวากภาพระบายสี ของสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา เรื่อง ผลไม้ดีมีอยู่ในกระเช้า ชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท เด็กชาย เมธากานต์ บุตรมาตา รองชนะเลิศอันดับ2 พร้อมเงินรางวัล 500 บาท ได้แก่ เด็กหญิงวีณัฐ หิรัญพันธ์....โรงเรียนอนุบาล ขอขอบคุณ คุณครูจุฑามาศ ทิพย์กองลาศ คณะครู สาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่ฝึกฝนนักเรียนจนได้รับรางวัลในครั้งนี้...(นางประทีป ดาวกระจาย / ภาพ ::: นางอามาล นิและ / ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-09-2556
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 9 / 15
 401.ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม[01/07/2556]
 402.กิจกรรมสวนสนาม[01/07/2556]
 403.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"[01/07/2556]
 404.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[25/06/2556]
 405.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด[25/06/2556]
 406.นิเทศติดตาม[24/06/2556]
 407.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[23/06/2556]
 408.ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรม[17/06/2556]
 409.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก[17/06/2556]
 410.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[12/06/2556]
 411.มอบเกียรติบัตร[10/06/2556]
 412.แข่งขันวาดภาพระบายสี[10/06/2556]
 413.ร่วมพิธีรดน้ำศพ[08/06/2556]
 414.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558[08/06/2556]
 415.กิจกรรมไหว้ครู[04/06/2556]
 416.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[02/06/2556]
 417.กิจกรรมค่ายพุทธบุตร[28/05/2556]
 418.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21/05/2556]
 419.นำเสนอสื่อ[16/05/2556]
 420.ขวัญกำลังใจแด่บุคลากร[16/05/2556]
 421.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์[14/05/2556]
 422.กิจกรรมเปิดภาคเรียน[14/05/2556]
 423.ประเมินห้องเรียน 5 ส.[13/05/2556]
 424.การนิเทศ[13/05/2556]
 425.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[13/05/2556]
 426.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[13/05/2556]
 427.อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน[05/05/2556]
 428.การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[09/04/2556]
 429.การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[25/03/2556]
 430.การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน[23/03/2556]
 431.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2556]
 432.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[19/03/2556]
 433.แถลงข่าวผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา[19/03/2556]
 434.เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557[17/03/2556]
 435.รายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/03/2556]
 436.มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย[16/03/2556]
 437.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[16/03/2556]
 438.มอบของที่ระลึก[11/03/2556]
 439.กิจกรรมค่ายกลางวันบัวสัมพันธ์ 58[10/03/2556]
 440.มอบเกียรติบัตร IS[06/03/2556]
 441.เลือกตั้งสภานักเรียน[06/03/2556]
 442.มอบเกียรติบัตร[06/03/2556]
 443.ทำบุญตักบาตร[03/03/2556]
 444.มอบเกียรติบัตร[03/03/2556]
 445.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[03/03/2556]
 446.มอบเกียรติบัตร[27/02/2556]
 447.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบเก้าอี้[27/02/2556]
 448.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[25/02/2556]
 449.สถาบันกวดวิชาแอลฟามอบทุนการศึกษานักเรียน[25/02/2556]
 450.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ PRE-GIFTED&EP[25/02/2556]


หน้าแรก