รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ร่วมส่งแรงใจเชียร์ นายปัญจา เงินทิม นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ นักกีฬาปันจักสีลัต ทีมชาติไทย
    วันพุธ ที่ 6 พ.ย. 2556 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนอนุบาลยะลา ร่วมส่งแรงใจเชียร์ นายปัญจา เงินทิม นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ นักกีฬาปันจักสีลัต ทีมชาติไทย ซึ่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนอนุบาลยะลา คว้าเหรียญทอง ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 11 - 22 ธ.ค.2556 ณ กรุงเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในโอกาสนี้ นายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา มอบของที่ระลึกและอวยพรให้คว้าเหรียญทองปันจักสีลัตให้กับประเทศไทย และนายปัญจา เงินทิม ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวลา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนอนุบาลยะลา (นางประทีป ดาวกระจาย/ภาพ...นางอามาล นิและ /ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-11-2556
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 10 / 16
 451.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18[17/08/2556]
 452.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558[11/08/2556]
 453.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับเทศบาลนครยะลา[11/08/2556]
 454.ขวัญกำลังใจ[10/08/2556]
 455.กีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[06/08/2556]
 456.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา[29/07/2556]
 457.สภาพบเพื่อน[28/07/2556]
 458.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา[28/07/2556]
 459.คุณภาพการศึกษา[28/07/2556]
 460.วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด[28/07/2556]
 461.ขวัญกำลังใจ[20/07/2556]
 462.ติดตามการทดลองการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[14/07/2556]
 463.มอบเกียรติบัตร[09/07/2556]
 464.ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม[01/07/2556]
 465.กิจกรรมสวนสนาม[01/07/2556]
 466.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"[01/07/2556]
 467.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[25/06/2556]
 468.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด[25/06/2556]
 469.นิเทศติดตาม[24/06/2556]
 470.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[23/06/2556]
 471.ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรม[17/06/2556]
 472.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก[17/06/2556]
 473.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[12/06/2556]
 474.มอบเกียรติบัตร[10/06/2556]
 475.แข่งขันวาดภาพระบายสี[10/06/2556]
 476.ร่วมพิธีรดน้ำศพ[08/06/2556]
 477.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558[08/06/2556]
 478.กิจกรรมไหว้ครู[04/06/2556]
 479.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[02/06/2556]
 480.กิจกรรมค่ายพุทธบุตร[28/05/2556]
 481.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21/05/2556]
 482.นำเสนอสื่อ[16/05/2556]
 483.ขวัญกำลังใจแด่บุคลากร[16/05/2556]
 484.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์[14/05/2556]
 485.กิจกรรมเปิดภาคเรียน[14/05/2556]
 486.ประเมินห้องเรียน 5 ส.[13/05/2556]
 487.การนิเทศ[13/05/2556]
 488.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[13/05/2556]
 489.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[13/05/2556]
 490.อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน[05/05/2556]
 491.การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[09/04/2556]
 492.การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[25/03/2556]
 493.การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน[23/03/2556]
 494.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2556]
 495.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[19/03/2556]
 496.แถลงข่าวผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา[19/03/2556]
 497.เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557[17/03/2556]
 498.รายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/03/2556]
 499.มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย[16/03/2556]
 500.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[16/03/2556]


หน้าแรก