รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
    เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 นายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้มอบเสื้อโรงเรียนอนุบาลยะลา ให้กับเด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา
เนื่องด้วย เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ในเดือนพฤศจิกายน ณ ประเทศ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ประวัติ
เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545
บุตร นายแพทย์เพียงเทพ จิรรัตนโสภาและแพทย์หญิง นวรัตน์ จิรรัตนโสภา
รางวัลที่ได้รับ
1. ชนะเลิศอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับ ป. 3 ในงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ ปี 2553
2. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ของ สสวท. ประจำปี 2555
3. รางวัลเหรียญทองการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2555
4. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์ นานาชาติ รอบระดับประเทศ
5.ได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ณ ประเทศ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
6. รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 และเงินรางวัล ระดับประเทศ โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ของบริษัท ท๊อปเทส เซนเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
(นางประทีป ดาวกระจาย/ภาพ....นางอามาล นิและ /ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2556
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 15 / 16
 701.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[03/12/2556]
 702.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา (น้องเผิง) คว้าเหรียญเงินคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[02/12/2556]
 703.ตัวแทนนักเรียนประเทศไทยแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[29/11/2556]
 704.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดพัทลุง[18/11/2556]
 705.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์[19/11/2556]
 706.กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2556[15/11/2556]
 707.ศิษย์เก่าคนเก่ง[15/11/2556]
 708.เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ[14/11/2556]
 709.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ [13/11/2556]
 710.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก[13/11/2556]
 711.ต้อนรับครูปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์[08/11/2556]
 712.ร่วมส่งแรงใจเชียร์ นายปัญจา เงินทิม นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ นักกีฬาปันจักสีลัต ทีมชาติไทย [07/11/2556]
 713.ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[06/11/2556]
 714.นักเรียน ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายบูรฉัตร[04/11/2556]
 715.นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา[04/11/2556]
 716.บรรยากาศ เปิดภาคเรียนที่2[31/10/2556]
 717.การประเมินกิจกรรม 5 ส[30/10/2556]
 718.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[30/10/2556]
 719.ร่วมกิจกรรมยะลา- ยาลัน[03/10/2556]
 720.ปรับปรุงภูมิทัศน์[03/10/2556]
 721.กิจกรรม"แสดงมุทิตาจิต ปีการศึกษา 2556"[30/09/2556]
 722.รับมอบป้ายโรงอาหารปลอดสารปนเปื้อน[19/09/2556]
 723.60 ปี อนุบาลยะลา[19/09/2556]
 724.หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จชต. จังหวัดยะลา มอบทุนการศึกษา[12/09/2556]
 725.มอบรางวัลประกวดงานเขียน "เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา"[12/09/2556]
 726.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[12/09/2556]
 727.กิจกรรมระฆังดำน้ำและเครื่องเป่าฟองสบู่[12/09/2556]
 728.โครงการธนาคารเวลา[11/09/2556]
 729.การศึกษาดูงานการศึกษา ปฐมวัย[11/09/2556]
 730.กิจกรรม Thank you party ครูปฐมวัย[11/09/2556]
 731.เพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้น ป. 6[10/09/2556]
 732.โครงการธนาคารเวลา[06/09/2556]
 733.โครงการธนาคารเวลา[05/09/2556]
 734.โครงการธนาคารเวลา[04/09/2556]
 735.โครงการธนาคารเวลา[02/09/2556]
 736.แข่งขันวาดภาพระบายสี[06/09/2556]
 737.อบรมยาเสพติด[06/09/2556]
 738.ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย ระดับกลุ่มเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2556]
 739.วาดฝัน ปั้นดาว[05/09/2556]
 740.วันวิทยาศาสตร์[04/09/2556]
 741.แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2556]
 742.โครงการธนาคารเวลา[28/08/2556]
 743.คนเก่ง............ปฐมวัย[28/08/2556]
 744.นำเสนอ Best Practice ระดับปฐมวั ย[23/08/2556]
 745.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556[21/08/2556]
 746.กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/08/2556]
 747.วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556[21/08/2556]
 748.ค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2556[16/08/2556]
 749.ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา[06/08/2556]
 750.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[06/08/2556]


หน้าแรก