รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
    เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 นายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้มอบเสื้อโรงเรียนอนุบาลยะลา ให้กับเด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา
เนื่องด้วย เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ในเดือนพฤศจิกายน ณ ประเทศ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ประวัติ
เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545
บุตร นายแพทย์เพียงเทพ จิรรัตนโสภาและแพทย์หญิง นวรัตน์ จิรรัตนโสภา
รางวัลที่ได้รับ
1. ชนะเลิศอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับ ป. 3 ในงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ ปี 2553
2. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ของ สสวท. ประจำปี 2555
3. รางวัลเหรียญทองการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2555
4. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์ นานาชาติ รอบระดับประเทศ
5.ได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ณ ประเทศ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
6. รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 และเงินรางวัล ระดับประเทศ โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ของบริษัท ท๊อปเทส เซนเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
(นางประทีป ดาวกระจาย/ภาพ....นางอามาล นิและ /ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2556
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 16 / 16
 751.มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลง[06/08/2556]
 752.คนเก่ง....ภาษาอังกฤษ[01/08/2556]
 753.คนเก่งสังคมศึกษา[01/08/2556]
 754.วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด[29/07/2556]
 755.โครงการธนาคารเวลา[30/07/2556]
 756.สโมสรโรตารี จังหวัดยะลามอบทุนการศึกษา[30/07/2556]
 757.วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์[26/07/2556]
 758.ประเมินโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[24/07/2556]
 759.อบรมเศรษฐกิจพอเพียง[19/07/2556]
 760.สาธิตสื่อภาษาไทย[19/07/2556]
 761.โครงการแก้ปัญหานักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 อ่านคล่องเขียนได้[16/07/2556]
 762.การประกวดทักษะการเรียนรู้พุทธศาสนา [12/07/2556]
 763.ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาศาสนาเยาวชน[12/07/2556]
 764.คนเก่งคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์[04/07/2556]
 765.กีฬาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/06/2556]
 766.กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ[20/06/2556]
 767.ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการ[18/06/2556]
 768.แสดงมายากล[13/06/2556]
 769.พิธีไหว้ครู[13/06/2556]
 770.งานเลี้ยงส่งครูย้าย[12/06/2556]
 771.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2556]
 772.วงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา[30/05/2556]
 773.โครงการอาสาจราจร[30/05/2556]
 774.วันวิสาขบูชา[30/05/2556]
 775.บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน[15/05/2556]
 776.กิจกรรม 5 ส[14/05/2556]
 777.อบรม in-office[09/05/2556]
 778.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[09/05/2556]
 779.พ่นยากันยุง[08/05/2556]
 780.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[08/05/2556]
 781.หนำไพรวัลย์[02/04/2556]
 782.งานกีฬาอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้[02/04/2556]
 783.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/03/2556]
 784.บัณฑิตน้อย...ปีการศึกษา 2555[25/03/2556]


หน้าแรก