รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
    เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 นายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้มอบเสื้อโรงเรียนอนุบาลยะลา ให้กับเด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา
เนื่องด้วย เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ในเดือนพฤศจิกายน ณ ประเทศ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ประวัติ
เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545
บุตร นายแพทย์เพียงเทพ จิรรัตนโสภาและแพทย์หญิง นวรัตน์ จิรรัตนโสภา
รางวัลที่ได้รับ
1. ชนะเลิศอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับ ป. 3 ในงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ ปี 2553
2. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ของ สสวท. ประจำปี 2555
3. รางวัลเหรียญทองการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2555
4. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์ นานาชาติ รอบระดับประเทศ
5.ได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ณ ประเทศ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
6. รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 และเงินรางวัล ระดับประเทศ โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ของบริษัท ท๊อปเทส เซนเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
(นางประทีป ดาวกระจาย/ภาพ....นางอามาล นิและ /ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2556
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 5 / 16
 201.งานเกษียณอายุราชการ[13/09/2556]
 202.การนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษา[02/09/2556]
 203.การแข่งขันวิชาการเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์เครื่อข่ายเรืองวิทย์[20/08/2556]
 204.ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[12/08/2556]
 205.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ[03/08/2556]
 206.กีฬา-กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[25/07/2556]
 207.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[24/07/2556]
 208.บันทึกเทปถวายพระพร[05/07/2556]
 209.คลีนิคทันตกรรม "หมอมังรักษ์ฟัน"ได้มอบรถเข็น 1 คัน และชุดแปรงฟัน[04/07/2556]
 210. วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 256[03/07/2556]
 211.กิจกรรมค่ายวัยใส่ ใส่ใจธรรมมะ[29/06/2556]
 212.วันสุนทรภู่[29/06/2556]
 213.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[29/06/2556]
 214.อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ ระหว่างวันที่19 - 20 มิถุนายน 2561[22/06/2556]
 215.แม่สีมอบธง ปี 2561[14/06/2556]
 216.กิจกรรมบริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด[14/06/2556]
 217.กิจกรรมใหว้ครู[08/06/2556]
 218.จับฉลากกีฬาสี ประจำปี 2561[01/06/2556]
 219.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2556]
 220.มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียนคนเก่ง[24/05/2556]
 221.ประชุมผู้ปกครอง[23/05/2556]
 222.อบรมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตร[26/03/2556]
 223.ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2556]
 224.พิธีมอบวุฒิบัตรระดับปฐมวัย ปีที่3[19/03/2556]
 225.ครูระดับปฐมวัย เข้าร่วมสัมมนาและเปิดบ้านปฐมวัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561[14/03/2556]
 226.นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[09/03/2556]
 227.มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่มีจิตอาสา ปฏิบัตรหน้าที่ ยุวบรรณารักษ์ [09/03/2556]
 228.มอบเงินรางวัลและถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอล[08/03/2556]
 229.โครงการวินัยเด่น มารยาทงาม[08/03/2556]
 230.ประชุมสภาพบเพื่อน[27/02/2556]
 231.นางดุษฎี ศุกรวรรณ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนอนุบาลยะลา และครอบครัว ได้มอบเก้าอี้หินอ่อน[26/02/2556]
 232.โครงการค่ายกลางวัน "บัวสัมพันธ์"[26/02/2556]
 233.มอบเงิน ธานน้ำใจ จากคณะนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/02/2556]
 234.มอบเกียตริบัตรวินัยดีเด่น[20/02/2556]
 235.มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล [20/02/2556]
 236.แนะแนวศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561[08/02/2556]
 237.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2556]
 238.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2556]
 239.ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม[24/01/2556]
 240.พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด[24/01/2556]
 241.มโนราห์แอโรบิก[18/01/2556]
 242.เด็กประพฤติดีมีค่านิยม[18/01/2556]
 243.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561[18/01/2556]
 244.ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560[18/01/2556]
 245.เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ[18/01/2556]
 246.บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย[06/12/2556]
 247.ประชุมประธานศูนย์เครือข่าย และคณะกรรมการที่ปรึกษา สังกัด สพป.ยล.1[06/12/2556]
 248.ทำบุญตักบาตร[06/12/2556]
 249.สวัสดีปีใหม่ 2561[04/12/2556]
 250.วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๐[28/11/2556]


หน้าแรก