รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
    เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 นายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้มอบเสื้อโรงเรียนอนุบาลยะลา ให้กับเด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา
เนื่องด้วย เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ในเดือนพฤศจิกายน ณ ประเทศ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ประวัติ
เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545
บุตร นายแพทย์เพียงเทพ จิรรัตนโสภาและแพทย์หญิง นวรัตน์ จิรรัตนโสภา
รางวัลที่ได้รับ
1. ชนะเลิศอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับ ป. 3 ในงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ ปี 2553
2. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ของ สสวท. ประจำปี 2555
3. รางวัลเหรียญทองการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2555
4. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์ นานาชาติ รอบระดับประเทศ
5.ได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ณ ประเทศ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
6. รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 และเงินรางวัล ระดับประเทศ โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ของบริษัท ท๊อปเทส เซนเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
(นางประทีป ดาวกระจาย/ภาพ....นางอามาล นิและ /ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2556
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 8 / 16
 351.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2556]
 352.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2556]
 353.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2556]
 354.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2556]
 355.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2556]
 356.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2556]
 357.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2556]
 358.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2556]
 359.บัณฑิตน้อย[08/03/2556]
 360.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2556]
 361.มอบเกียรติบัตร[04/03/2556]
 362.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2556]
 363.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2556]
 364.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2556]
 365.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2556]
 366.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2556]
 367.ยินดีต้อนรับ[26/02/2556]
 368.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2556]
 369.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2556]
 370.ทัศนศึกษา[26/02/2556]
 371.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2556]
 372.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2556]
 373.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2556]
 374.เสริมสร้างความรู้[09/02/2556]
 375.ประชุมประจำเดือน[09/02/2556]
 376.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2556]
 377.มอบเกียรติบัตร[09/02/2556]
 378.มอบเกียรติบัตร[01/02/2556]
 379.วันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2556]
 380.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[27/01/2556]
 381.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[26/01/2556]
 382.ตรวจสุขภาพประจำปี [26/01/2556]
 383.ผลการแข่งขันงาน จ.ภ.วิชาการ 58[21/01/2556]
 384.มอบทุน[20/01/2556]
 385.มอบเกียรติบัตร[20/01/2556]
 386.มอบเกียรติบัตร[20/01/2556]
 387.กิจกรรมสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[19/01/2556]
 388.กิจกรรมวันครู[19/01/2556]
 389.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[19/01/2556]
 390.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[18/01/2556]
 391.กิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจธรรมะ[18/01/2556]
 392.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[13/01/2556]
 393.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[11/01/2556]
 394.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559[11/01/2556]
 395.กิจกรรมวันปีใหม่ 2559[04/01/2556]
 396.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเทนนิส[29/12/2556]
 397.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ Pre - Gifted & EP [29/12/2556]
 398.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ [29/12/2556]
 399.ส่งบุคลากรบรรจุครูผู้ช่วย[16/12/2556]
 400.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[15/12/2556]


หน้าแรก