รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
    เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 นายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้มอบเสื้อโรงเรียนอนุบาลยะลา ให้กับเด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา
เนื่องด้วย เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ในเดือนพฤศจิกายน ณ ประเทศ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ประวัติ
เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545
บุตร นายแพทย์เพียงเทพ จิรรัตนโสภาและแพทย์หญิง นวรัตน์ จิรรัตนโสภา
รางวัลที่ได้รับ
1. ชนะเลิศอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับ ป. 3 ในงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ ปี 2553
2. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ของ สสวท. ประจำปี 2555
3. รางวัลเหรียญทองการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2555
4. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์ นานาชาติ รอบระดับประเทศ
5.ได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ณ ประเทศ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
6. รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 และเงินรางวัล ระดับประเทศ โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ของบริษัท ท๊อปเทส เซนเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
(นางประทีป ดาวกระจาย/ภาพ....นางอามาล นิและ /ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2556
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 9 / 16
 401.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 [14/12/2556]
 402.5 ธันวามหาราช [08/12/2556]
 403.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[04/12/2556]
 404.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[04/12/2556]
 405.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[03/12/2556]
 406.ตลาดนัดริมน้ำ[27/11/2556]
 407.คณะทำงาน รมช.ศธ. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[25/11/2556]
 408.สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง[25/11/2556]
 409.กิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558[25/11/2556]
 410.ประกวดนางนพมาศ[23/11/2556]
 411.แสดงความยินดี[19/11/2556]
 412.เยี่ยมชม เพิ่มความรู้[19/11/2556]
 413.กิจกรรมแนะแนว[19/11/2556]
 414.ประเมินนักเรียนพระราชทาน[17/11/2556]
 415.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘[17/11/2556]
 416.ต้อนรับครูใหม่[13/11/2556]
 417.ถวายพระพร[13/11/2556]
 418.เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน [13/11/2556]
 419.ขวัญกำลังใจ[13/11/2556]
 420.ถวายพระพร[12/11/2556]
 421.ประชุมผู้ปกครอง[11/11/2556]
 422.รับครูใหม่[10/11/2556]
 423.ประชุมผู้ปกครอง[10/11/2556]
 424.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[09/11/2556]
 425.เยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2556]
 426.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2556]
 427.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[04/11/2556]
 428.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน[01/11/2556]
 429.ประเมินกิจกรรม 5 ส[01/11/2556]
 430.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[01/11/2556]
 431.มอบเกียรติบัตร[07/10/2556]
 432.ประเมินมาตรฐานสากล[07/10/2556]
 433.เกษียณอายุ[01/10/2556]
 434.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่1-2[21/09/2556]
 435.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[18/09/2556]
 436.กิจกรรมคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและเปิดอาคารเรียนใหม่[18/09/2556]
 437.มอบเกียรติบัตร[18/09/2556]
 438.วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558[17/09/2556]
 439.ครุมุทิตา[08/09/2556]
 440.โครงการ Mobile Exhibition TK PARK YALA[04/09/2556]
 441.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[04/09/2556]
 442.โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[28/08/2556]
 443.มอบเกียรติบัตรสาระคณิตศาสตร์[27/08/2556]
 444.มอบเกียรติบัตรสาระวิทยาศาสตร์[27/08/2556]
 445.มอบเกียรติบัตร[26/08/2556]
 446.กิจกรรมกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา[25/08/2556]
 447.ร่วมกิจกรรมกีฬาเทศบาลนครยะลา[20/08/2556]
 448.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[20/08/2556]
 449.ขวัญกำลังใจ[20/08/2556]
 450.กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558[17/08/2556]


หน้าแรก