รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาไทย ของบริษัท เสริมปัญญา
     เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา มอบใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา ให้กับ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลา ที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม ระดับภาคใต้ และระดับจังหวัด โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย ของบริษัท เสริมปัญญา ดังนี้ 1. เด็กชายพุทธิพล เพ็ญจันทร์ ได้อันดับ 1 ของภาคใต้ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา จำนวน 500 บาท 2. เด็กหญิงชัชชญา เลิศไกร ได้อันดับ 1 ของจังหวัดยะลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3. เด็กชายภูริพงษ์ ลิ้มสุชาติ ได้อันดับ 1 ของจังหวัดยะลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4. เด็กชายชารีฟ ศรีศรยุทธ์ ได้อันดับ 1 ของจังหวัดยะลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5. เด็กหญิงชิดชนก นามบุรี ได้อันดับ 1 ของจังหวัดยะลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา ขอขอบคุณผู้ปกครอง และขอให้นักเรียนมีความสุขความเจริญ และก้าวหน้าในหน้าที่ต่อไป (ประทีป/ภาพ...นาซ๊เต๊าะ/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-12-2556
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 15 / 15
 701.คนเก่งคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์[04/07/2556]
 702.กีฬาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/06/2556]
 703.กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ[20/06/2556]
 704.ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการ[18/06/2556]
 705.แสดงมายากล[13/06/2556]
 706.พิธีไหว้ครู[13/06/2556]
 707.งานเลี้ยงส่งครูย้าย[12/06/2556]
 708.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2556]
 709.วงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา[30/05/2556]
 710.โครงการอาสาจราจร[30/05/2556]
 711.วันวิสาขบูชา[30/05/2556]
 712.บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน[15/05/2556]
 713.กิจกรรม 5 ส[14/05/2556]
 714.อบรม in-office[09/05/2556]
 715.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[09/05/2556]
 716.พ่นยากันยุง[08/05/2556]
 717.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[08/05/2556]
 718.หนำไพรวัลย์[02/04/2556]
 719.งานกีฬาอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้[02/04/2556]
 720.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/03/2556]
 721.บัณฑิตน้อย...ปีการศึกษา 2555[25/03/2556]


หน้าแรก