รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2556
    วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ให้เกียรติบัตรมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หน้ามุข โรงเรียนอนุบาลยะลา ในการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของวันดังกล่าว ขอแสดงความชื่นชม ยินดี กับทุกความสำเร็จของนักเรียนในครั้งนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-02-2557
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 6 / 15
 251.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2557]
 252.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2557]
 253.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2557]
 254.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2557]
 255.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2557]
 256.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2557]
 257.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2557]
 258.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2557]
 259.ตรวจราชการ[13/07/2557]
 260.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2557]
 261.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2557]
 262.ทำบุญตักบาตร[24/06/2557]
 263.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2557]
 264.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2557]
 265.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2557]
 266.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2557]
 267.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2557]
 268.แถลงข่าว[16/06/2557]
 269.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2557]
 270.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2557]
 271.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2557]
 272.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2557]
 273.รับครูใหม่[09/06/2557]
 274.มอบเกียรติบัตร[08/06/2557]
 275.มอบเกียรติบัตร[08/06/2557]
 276.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2557]
 277.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2557]
 278.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2557]
 279.ประเมิน 5 ส.[07/06/2557]
 280.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2557]
 281.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2557]
 282.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2557]
 283.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2557]
 284.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2557]
 285.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2557]
 286.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2557]
 287.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2557]
 288.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2557]
 289.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2557]
 290.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2557]
 291.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2557]
 292.บัณฑิตน้อย[08/03/2557]
 293.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2557]
 294.มอบเกียรติบัตร[04/03/2557]
 295.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2557]
 296.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2557]
 297.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2557]
 298.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2557]
 299.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2557]
 300.ยินดีต้อนรับ[26/02/2557]


หน้าแรก