รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

โครงการโรงเรียนสีขาว
    วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
นายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา มอบเกียรติบัตรให้กับสมาชิกโครงการโรงเรียนสีขาว ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 54 คน โดยมีประธานโครงการโรงเรียนสีขาว เด็กชายธัรภัทร พรหมดำ เป็นตัวแทนรับมอบ
ภาพ...ประทีป ดาวกระจาย/ประชาสัมพันธ์ ....อามาล นิและ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-02-2557
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 10 / 16
 451.กิจกรรมสวนสนาม[01/07/2557]
 452.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"[01/07/2557]
 453.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[25/06/2557]
 454.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด[25/06/2557]
 455.นิเทศติดตาม[24/06/2557]
 456.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[23/06/2557]
 457.ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรม[17/06/2557]
 458.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก[17/06/2557]
 459.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[12/06/2557]
 460.มอบเกียรติบัตร[10/06/2557]
 461.แข่งขันวาดภาพระบายสี[10/06/2557]
 462.ร่วมพิธีรดน้ำศพ[08/06/2557]
 463.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558[08/06/2557]
 464.กิจกรรมไหว้ครู[04/06/2557]
 465.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[02/06/2557]
 466.กิจกรรมค่ายพุทธบุตร[28/05/2557]
 467.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21/05/2557]
 468.นำเสนอสื่อ[16/05/2557]
 469.ขวัญกำลังใจแด่บุคลากร[16/05/2557]
 470.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์[14/05/2557]
 471.กิจกรรมเปิดภาคเรียน[14/05/2557]
 472.ประเมินห้องเรียน 5 ส.[13/05/2557]
 473.การนิเทศ[13/05/2557]
 474.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[13/05/2557]
 475.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[13/05/2557]
 476.อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน[05/05/2557]
 477.การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[09/04/2557]
 478.การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[25/03/2557]
 479.การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน[23/03/2557]
 480.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2557]
 481.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[19/03/2557]
 482.แถลงข่าวผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา[19/03/2557]
 483.เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557[17/03/2557]
 484.รายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/03/2557]
 485.มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย[16/03/2557]
 486.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[16/03/2557]
 487.มอบของที่ระลึก[11/03/2557]
 488.กิจกรรมค่ายกลางวันบัวสัมพันธ์ 58[10/03/2557]
 489.มอบเกียรติบัตร IS[06/03/2557]
 490.เลือกตั้งสภานักเรียน[06/03/2557]
 491.มอบเกียรติบัตร[06/03/2557]
 492.ทำบุญตักบาตร[03/03/2557]
 493.มอบเกียรติบัตร[03/03/2557]
 494.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[03/03/2557]
 495.มอบเกียรติบัตร[27/02/2557]
 496.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบเก้าอี้[27/02/2557]
 497.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[25/02/2557]
 498.สถาบันกวดวิชาแอลฟามอบทุนการศึกษานักเรียน[25/02/2557]
 499.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ PRE-GIFTED&EP[25/02/2557]
 500.กิจกรรมสภาพบเพื่อน[21/02/2557]


หน้าแรก