รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน
    วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 นาย สมคิด สมพงษ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ประทีป-ภาพ/ดลฤดี-ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-05-2557
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 15 / 15
 701.แสดงมายากล[13/06/2557]
 702.พิธีไหว้ครู[13/06/2557]
 703.งานเลี้ยงส่งครูย้าย[12/06/2557]
 704.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2557]
 705.วงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา[30/05/2557]
 706.โครงการอาสาจราจร[30/05/2557]
 707.วันวิสาขบูชา[30/05/2557]
 708.บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน[15/05/2557]
 709.กิจกรรม 5 ส[14/05/2557]
 710.อบรม in-office[09/05/2557]
 711.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[09/05/2557]
 712.พ่นยากันยุง[08/05/2557]
 713.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[08/05/2557]
 714.หนำไพรวัลย์[02/04/2557]
 715.งานกีฬาอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้[02/04/2557]
 716.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/03/2557]
 717.บัณฑิตน้อย...ปีการศึกษา 2555[25/03/2557]


หน้าแรก