รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
    วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ประชุมวางแผนการจัดการศึกษาอบรมครูปฐมวัย ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2557 ณ จังหวัดยะลา ศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลยะลา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-05-2557
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 2 / 15
 51.ต้อนรับการเดินทางกลับยะลาของตัวแทนนักเรียนไทยที่ไปคว้ารางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ[09/08/2557]
 52.กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองประเทศไทย)[08/08/2557]
 53.วันแม่กิจกรรมแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562[08/08/2557]
 54.รายละเอียดกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลยะลา : สพป.ยล.1[07/08/2557]
 55.นักเรียนไทยคว้ารางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาบนเวทีระดับนานาชาติ[06/08/2557]
 56.ครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดยะลา[03/08/2557]
 57.การแข่งขัน AC JUNIOR CHAMPIONSHIP 2019 [03/08/2557]
 58.เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย[03/08/2557]
 59.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[01/08/2557]
 60.ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกับเทศบาลนครยะลา [30/07/2557]
 61.กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของโรงเรียนอนุบาลยะลา[30/07/2557]
 62.โครงการประกวดBest Practice การจัดการศึกษาปฐมวัย[30/07/2557]
 63.เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย[30/07/2557]
 64.นำเสนอรูปแบบนวัตกรรม[25/07/2557]
 65.กีฬา-กรีฑานักเรียน “ยะลา 1 เกมส์” ประจำปี 2562[23/07/2557]
 66.ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุทธภูมิ (พระอารามหลวง)[15/07/2557]
 67.จัดทำเทียนพรรษา และร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา [12/07/2557]
 68.บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562[11/07/2557]
 69.ทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดดิตถมงคล (วัดท่าสาป) [11/07/2557]
 70.การแข่งขันกรีฑา “ชุมชนบัวสัมพันธ์” ประจำปี 2562 [08/07/2557]
 71.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[01/07/2557]
 72.กิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก[01/07/2557]
 73.กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562[01/07/2557]
 74.วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562[01/07/2557]
 75.ประเมินขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[01/07/2557]
 76.ประชุมประจำเดือนและร่วมกันปรึกษาหารือในกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลยะลา[30/06/2557]
 77. ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ ประจำปี 2562[30/06/2557]
 78.การแข่งขันกีฬา “ชุมชนบัวสัมพันธ์” ประจำปี 2562 [23/06/2557]
 79.การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล[23/06/2557]
 80.ประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา[22/06/2557]
 81.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[16/06/2557]
 82.จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2562[16/06/2557]
 83.นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[13/06/2557]
 84.มอบเกียรติ โครงการทดสอบความรู้ pre - ประถมศึกษา ( ป.2 - ป.6) ประจำปีการศึกษา 2561[13/06/2557]
 85.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย[10/06/2557]
 86.จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[06/06/2557]
 87.ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[17/05/2557]
 88.ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[17/05/2557]
 89.บรรยากาศการเปิดภาคเรียนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/05/2557]
 90.ประเมินความพร้อมและบรรยากาศห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[16/05/2557]
 91.การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[08/05/2557]
 92.รับเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติ (ONET)[03/05/2557]
 93.อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ "อนุบาลประสานใจ" ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬารัชกิจประการ จ. สตูล[03/04/2557]
 94.ประชุมก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561[29/03/2557]
 95.ผลการสอบ ONET ของโรงเรียนอนุบาลยะลา ปีการศึกษา 2561[25/03/2557]
 96.บัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา[21/03/2557]
 97.มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู[19/03/2557]
 98.จับฉลากนักเรียนเช้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[19/03/2557]
 99.เดินรณรงค์เลือกตั้งของโรงเรียนอนุบาลยะลา[15/03/2557]
 100.โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนอนุบาลยะลา[06/03/2557]


หน้าแรก