รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การแข่งขันทักษะวิชาการ
    วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2557 คุณครูเรณู วิชัยดิษฐและคุณครูศิริพร อมรนรชัย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง (อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และคิดเลขเร็ว) ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาได้อันดับ 1,2,3,4,5,6 และคิดเลขเร็วระดับประถมศึกษาได้อันดับ 2,3,4,5,6 (ศิริพร/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-06-2557
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 10 / 15
 451.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน[09/02/2557]
 452.ประชุมบุคลากร[05/02/2557]
 453.อบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ[05/02/2557]
 454.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[04/02/2557]
 455.ขวัญกำลังใจบุคลากร[04/02/2557]
 456.โครงการปลูกป่าสวยด้วยมือเรา[03/02/2557]
 457.นักเรียน ป.2 อนุบาลยะลาทัศนศึกษา[02/02/2557]
 458.ประชุมค่ายกลางวันน้องอนุบาล[30/01/2557]
 459.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด[28/01/2557]
 460.ตรวจขั้นที่ 5 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน[28/01/2557]
 461.สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558[26/01/2557]
 462.กิจกรรมโครงการรักทะเลไปกับก๊อตซ่า[23/01/2557]
 463.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[23/01/2557]
 464.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557[22/01/2557]
 465.กิจกรรมวันครู[17/01/2557]
 466."กีฬา สพป.ยะลา ๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘[13/01/2557]
 467.กิจกรรมวันเด็ก 2558[09/01/2557]
 468.เยาวชนดีเด่นประจำปี 2558[09/01/2557]
 469.สุขสันต์วันปีใหม่ 2558[26/12/2557]
 470.นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน[23/12/2557]
 471.เยี่ยมป่วย[19/12/2557]
 472.โครงการภาษีอากรสำหรับเยาวชน[16/12/2557]
 473.พิธีเปิดอบรมอาสาจราจร [09/12/2557]
 474.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[09/12/2557]
 475.กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2557[04/12/2557]
 476.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[03/12/2557]
 477.มอบเกียรติบัตร[03/12/2557]
 478.ชมออเคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา[03/12/2557]
 479.ตรวจสุขภาพประจำปี 2557[01/12/2557]
 480.ประชุมบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗[01/12/2557]
 481.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗[01/12/2557]
 482.คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา[28/11/2557]
 483.มอบเกียรติบัตร[28/11/2557]
 484.ประชุมคณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครองสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[28/11/2557]
 485.ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2557[27/11/2557]
 486.สอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/11/2557]
 487.มอบเกียรติบัตร[27/11/2557]
 488.พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"[25/11/2557]
 489.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2557[20/11/2557]
 490.สอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[15/11/2557]
 491.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[07/11/2557]
 492.การแข่งขันวิทยุการบินฯ มิมิวอลเลย์บอล[17/10/2557]
 493.โรงเรียนอนุบาลยะลา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ อนุบาล 14 จังหวัด[14/10/2557]
 494.เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557[09/10/2557]
 495.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[02/10/2557]
 496.แสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ[29/09/2557]
 497.กิจกรรม"ถนนคนเดิน" walking road[24/09/2557]
 498.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[24/09/2557]
 499.สารทเดือนสิบ[24/09/2557]
 500.วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/09/2557]


หน้าแรก