รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การแข่งขันทักษะวิชาการ
    วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2557 คุณครูเรณู วิชัยดิษฐและคุณครูศิริพร อมรนรชัย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง (อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และคิดเลขเร็ว) ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาได้อันดับ 1,2,3,4,5,6 และคิดเลขเร็วระดับประถมศึกษาได้อันดับ 2,3,4,5,6 (ศิริพร/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-06-2557
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 6 / 15
 251.มอบเกียรติบัตร[13/09/2557]
 252.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[09/09/2557]
 253.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2557]
 254.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2557]
 255.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2557]
 256.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2557]
 257.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2557]
 258.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2557]
 259.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2557]
 260.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2557]
 261.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2557]
 262.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2557]
 263.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2557]
 264.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2557]
 265.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2557]
 266.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2557]
 267.ตรวจราชการ[13/07/2557]
 268.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2557]
 269.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2557]
 270.ทำบุญตักบาตร[24/06/2557]
 271.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2557]
 272.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2557]
 273.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2557]
 274.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2557]
 275.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2557]
 276.แถลงข่าว[16/06/2557]
 277.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2557]
 278.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2557]
 279.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2557]
 280.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2557]
 281.รับครูใหม่[09/06/2557]
 282.มอบเกียรติบัตร[08/06/2557]
 283.มอบเกียรติบัตร[08/06/2557]
 284.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2557]
 285.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2557]
 286.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2557]
 287.ประเมิน 5 ส.[07/06/2557]
 288.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2557]
 289.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2557]
 290.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2557]
 291.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2557]
 292.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2557]
 293.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2557]
 294.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2557]
 295.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2557]
 296.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2557]
 297.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2557]
 298.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2557]
 299.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2557]
 300.บัณฑิตน้อย[08/03/2557]


หน้าแรก